Pandemie nového typu koronaviru se dotkla i učebních osnov Montessori školy Ostrava. Oproti jiným se ale vedení snaží ulehčit v této těžké situaci rodičům.

„Zareagovali jsme poměrně rychle a zprostředkovali našim žákům výuku online formou. Ujasnili jsme si, že nebudeme typ školy, která děti i rodiče zahltí internetovými odkazy a množstvím materiálu k tisku. Chceme být stále v kontaktu s našimi žáky,” říká ředitelka Základní a mateřské školy Montessori Ostrava Tereza Krčíková.

Učitelé vytvořili pravidelný rozvrh hodin online výuky, který probíhá se všemi malými studenty formou jeden učitel na jednoho žáka. Pedagogové se střídají, aby zajistili kvalitní výuku všech hlavních předmětů.

Lekce zahrnují i konverzaci s rodilou mluvčí. Učitel má k dispozici pracovní sešity, knihy, encyklopedie, pomůcky, interaktivní hry a mnoho dalšího. Všem jsou na míru vytvořeny pracovní listy, díky kterým je možné pracovat s dětmi nadanými, i těmi, které mají pomalejší tempo. Výuka na Montessori škole Ostrava tak může být intenzivní a individuální zároveň.

„Sami jsme nečekali, jak pozitivní ohlas to vzbudí. Tuto formu vzdělávání si chválí nejen rodiče a kantoři, ale i děti, které jsou doslova nadšené. Škole teď na sociálních sítích děkují za aktivitu hlavně maminky. Díky individuálnímu přístupu se můžou věnovat jiným aktivitám spojených s chodem domácnosti nebo si na chvíli odpočinout,“ dodává Krčíková.

Online výuka ale neprobíhá jen na základní škole. Jako jediná v České republice nabízí Montessori mateřská škola Ostrava online výuku i předškolním dětem. Trénují čtenářskou gramotnost, zrakové a sluchové porozumění, základy matematiky, českého i anglického jazyka.

Současná vládní opatření se dotkla i zápisů přijetí k povinné školní docházce 2020/2021, které probíhají online na www.montessoriostrava.cz. Na webu školy jsou zároveň dostupné veškeré potřebné informace.