Původní hyperbarická komora byla v ostravské městské nemocnici spuštěna 11. září 1965. Měla válcovitý tvar, díky němuž si vysloužila přezdívku „ponorka“ a mohlo v ní podstupovat terapii najednou až 10 pacientů. Nová komora již více připomíná normální místnost (je kvadratická) a vejde se do ní až 18 klientů.

Pro usazení nového zařízení bylo nutné vystavět novou budovu. Ta nyní nabízí dokonce i ubytovací prostory pro ty pacienty, kteří přijedou za tlakovou kyslíkovou terapií zdaleka, a potřebují vícečetné léčebné „sezení“. „Nové, dvoupodlažní Centrum hyperbarické medicíny se začalo stavět v říjnu 2022 a hotovo bylo v prosinci roku 2023. Stojí na volném prostranství mezi pavilony E2, E4 a G, svým tvarem obepíná stávající objekt hyperbarické komory. Součástí komplexu jsou také učebny a dva pokoje pro ubytování pacientů,“ upřesnil náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.

| Video: Youtube

Stavba nového centra přišla na 41,35 milionů korun bez DPH. Podle projektu PPS Kania s. r. o. ji stavěla společnost Geosan Group. Samotnou komoru pořídila Městská nemocnice Ostrava od Haux-Life-Support GMbH za částku přesahující 36,5 milionů korun bez DPH, další finance pak ještě budou potřeba na servis.

„Zdravotnictví v Ostravě se v městské nemocnici dočkalo naprosto špičkového pracoviště. V republice je aktuálně jen 13 těchto nesmírně důležitých zařízení, a to naše je jediným poskytovatelem této péče pro pacienty na území celé Moravy a kraje Vysočiny. Zajišťuje tak 24hodinový provoz pro spádovou oblast čítající cca 4,5 milionu obyvatel,“ uvedl radní města Ostravy pro zdravotnictví Michal Mariánek.

„Téměř šedesát let starou komoru jsme vyměnili za to nejlepší, co je v tuto chvíli na trhu k dostání. Náš dodavatel, firma HAUX, patří k těm nejlepším na světě a komora, kterou nám dodali, je na samotném vrcholu žebříčku jejich nabídky. Postup léčby zůstává stejný, diametrálně odlišný bude ale komfort pacientů i personálu v novém Centru hyperbarické medicíny včetně nově vybudovaného zázemí nebo možnosti, jak si mohou pacienti zpříjemnit dvě hodiny strávené v hyperbarické komoře vybavené čtyřmi obrazovkami a sluchátky – poslechnout si mohou například podcast nebo se podívat na oblíbený seriál, dosud si mohli maximálně něco přečíst,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

„Provoz nové hyperbarické komory spouštíme v pondělí čtvrtého března. O něco později, než jsme původně předpokládali, ale jedná se o náročnou technologii, která potřebovala svůj čas. Nová komora má včetně předkomory kapacitu 18 míst a patří tak k těm největším a rozhodně nejmodernějším v České republice. Mezi prvními případy, které v ní budeme léčit, budou pacienti s chronickými obtížně se hojícími kožními defekty na dolních končetinách, pacienti s náhlou vážnou nedoslýchavostí, ale i s komplikacemi závažných úrazů,“ řekl primář Centra hyperbarické medicíny MNO Michal Hájek.

K TÉMATU

Hyperbarická komora je velké tlakové zařízení, ve kterém pacienti pomocí speciálních masek dýchají stoprocentní kyslík. Využívá se u léčby akutních i chronických stavů. Například při dekompresním poranění u potápěčských nehod, vzduchové embolii do mozkových tepen, intoxikaci oxidem uhelnatým, závažných infekcích a při drtivých úrazech končetin, u nehojících se vředů na nohou nebo při náhle vzniklé poruše sluchu. V té ostravské se denně doposud vystřídalo asi 40 pacientů.