V posledních letech se s touto novinkou v nabídce energetických firem můžeme setkat nejen v obchodních a kancelářských budovách, ale i u bytových domů a v průmyslových provozech.

Společností, která má už patnáctileté zkušenosti s výrobou a dodávkami chladu, je Veolia Energie. V roce 2014 dosáhl roční objem dodávek chladu necelých 60 tisíc MWh a letos bude díky novým projektům jistě překonán. Nejvíce odběratelů má společnost v Ostravě a Praze. V Evropě je Veolia největším dodavatelem chladu.

V zimě hřejí, v létě chladí

„U nových staveb se rozvody centrálního vytápění mohou uplatnit i při chlazení v létě. Přednosti jsou stejné v letní i zimní sezoně komplexnost a stabilita dodávek, nízké emise v porovnání s lokálními zdroji a žádné další náklady spojené s užíváním sítě a distribucí k zákazníkům," uvedl mluvčí Veolia ČR Antonín Balnar.

Od roku 2001 dodává ostravská společnost Veolia Energie ČR (dříve Dalkia Česká republika) chlad do Avion Shopping Parku v Ostravě. Při rozšíření nákupního centra v roce 2010 byly dodávky rozšířeny. Kombinace dálkového vytápění a moderního absorpčního chlazení přispívá k nižšímu využívání látek poškozujících ozonovou vrstvu, k vyšší účinnosti i nižšímu hluku. Výhodou je i minimálně třicetiletá životnost zařízení.

Už více než tři roky je vytápěn i chlazen 32hektarový areál Nové Karoliny v centru Ostravy. Celková chlazená plocha je opět přibližně sto tisíc metrů čtverečních. Zde byla vytvořena první síť chladu v České republice. „Voda o teplotě pouhých šest stupňů Celsia je distribuována z centrálního zdroje. Jednotlivé bytové, obchodní a kancelářské jednotky tak nemusí mít vlastní klimatizaci a vedle popsaných výhod je výrazná i úspora prostoru a elektrické energie. Roční dodávka pro obě ostravská nákupní centra činí v součtu asi 14 tisíc MWh chladu," uvedl dále Antonín Balnar.

Samostatnou kapitolu pak tvoří služby pro průmysl a hornictví. Veolia Energie dodává chlad do centrální důlní klimatizace společnosti OKD, díky níž dochází ke zlepšení klimatických podmínek pro dobývání uhlí v důlních prostorách a ke zvýšení bezpečnosti práce.