Součástí jsou i konkrétní projekty výroby zeleného vodíku v teplárnách v Krnově a Frýdku-Místku.

„Zavádění pokročilých technologií považujeme za důležitou cestu k přechodu na čistší zdroje energie, které pomohou transformaci regionu. Vodík je jedním z nich a my jsme připraveni spolupracovat s VŠB-TUO i dalšími subjekty na rozšíření využívání vodíku. Naší výhodou je, že můžeme v některých teplárnách už brzy vyrábět celoročně ekologický zelený vodík bez produkce emisí CO², a to navíc s vysokou účinností využívající specifika teplárenského provozu,“ uvedl Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie v ČR.

Vodík sehraje v nadcházejících letech důležitou roli v takzvané dekarbonizaci světové ekonomiky a sází na něj i kraje. Cílem memoranda je společnými aktivitami přispět k nastartování vodíkové ekonomiky v Moravskoslezském kraji díky nabídce lokálně vyrobeného zeleného vodíku ideálně již od roku 2024. „Chceme s Veolií spolupracovat jak v obecnější rovině, například na aktivitách v rámci Národního centra pro energetiku nebo na rozvoji společných aktivit výzkumu a vývoje v oblasti vodíkové ekonomiky, ale i na konkrétních projektech, kde budeme mít možnost ověření vědeckých výsledků v praxi, jako je například náš připravovaný projekt Refresh. Aktivity, které Veolia plánuje, jsou tedy zajímavé i pro nás,“ doplnil za Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava prorektor pro spolupráci s průmyslem Igor Ivan.

Pilotním projektem bude výroba zeleného vodíku ve stávajících lokalitách teplárenských komplexů společnosti Veolia Energie ve Frýdku-Místku a v Krnově, kde se teplo a elektřina vyrábí z biomasy. Vyrobený vodík by měl primárně sloužit pro využití v dopravě.

Veolia bude při budování nových technologií spolupracovat s místními firmami, vzdělávacími institucemi a městskými, krajskými, případně státními orgány. Příkladem jsou plánované dodávky tlakových zásobníků firmy Vítkovice Cylinders, které by měly být u vodíkových projektů hlavní skladovací kapacitou.