Průběžně byly rovněž obnovovány rozvodné sítě a předávací stanice a budovány domovní stanice. Ukončením několika větších investičních celků společnost pokračovala v trendu minulých let.

„Veolia dlouhodobě pečuje o životní prostředí, což se odráží například v jejích investicích do nových zdrojů, do rekonstrukcí stávajících energetických zařízení a do inovací. V minulých letech jsme jen do ekologizačních opatření investovali asi čtyři a půl miliardy korun. Další asi dvě miliardy to ještě budou v letech následujících," upřesnil generální ředitel Veolia Energie ČR Josef Novák. Jak dodal, snahou společnosti je přispět ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. „Dalšími ekologizačními akcemi se nám daří nadále snižovat hlavně emise prachu, síry a dusíku. Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším evropským předpisům," uvedl Josef Novák.

Emise se sníží o stovky tun

Významná část investovaných prostředků byla v uplynulém roce použita na ekologizaci kotlů velkých energetických zdrojů. V Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná byla v roce 2015 úspěšně provedena rekonstrukce kotlů za účelem snížení produkce emisí oxidů dusíku. V Elektrárně Třebovice byly dále provedeny hlavní práce na jednotce odsíření a odprášení spalin, která bude uvedena do provozu v průběhu roku 2016. Další dvě jednotky odsíření a denitrifikace byly koncem roku 2015 uvedeny do provozu v Teplárně ČSM Sever.

„Díky zmíněným ekologickým akcím se zlepší ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Množství vypouštěných emisí oxidů dusíku se ročně sníží minimálně o 633 tun a oxidů síry minimálně o 599 tun. Po ukončení realizace projektů budou zdroje splňovat nejpřísnější emisní limity platné v rámci Evropské unie," doplnil mluvčí Veolia ČR pro region Morava Antonín Balnar.

Vedle ekologizace zdrojů byly investice vynaloženy na obnovu rozvodů tepla a předávacích stanic. Za účelem snížení tepelných ztrát byly v distribuční síti regionu Severní Morava přepojeny tři parní stanice na teplovodní soustavu.

Rekonstrukce hlavních předávacích stanic pak pozitivně ovlivní kvalitu dodávek tepla a teplé vody. Nově vybudované domovní stanice pak zlepší regulaci ústředního topení a kvalitu přípravy teplé vody, především v revitalizovaných objektech.