Agentura pro regionální rozvoj (ARR) nyní spustila web www.invest-msr.com. Stránky jsou také v angličtině.

„Nabízejí kompletní informace o nabídce a stavu připravenosti průmyslových zón, brownfieldů a rozvojových ploch určených pro podnikání v našem regionu. Jsou tam údaje o dostupnosti volných ploch v jednotlivých zónách a jejich vybavenosti. Navíc jsme pro investory připravili informace o lidských zdrojích nebo podmínkách pro běžný život v okolí kde a jaké jsou dostupné školy, zdravotnictví, volnočasové možnosti," upřesnila ředitelka ARR Petra Chovanioková.

Hejtman Miroslav Novák chce kromě volných ploch podpořit především brownfields opuštěné nebo nevyužívané areály po průmyslové nebo hospodářské výrobě.

„Jsme v kontaktu se státní agenturou CzechInvest, abychom mohli pružně reagovat na požadavky související s lákáním investorů. Komplexní informace dostupné v angličtině teď díky tomuto webu může získat každý zájemce," vysvětlil hejtman.