Zdroj: Youtube

Koronavirová epidemie na čas zastavila i výuku budoucích lékařů a dalších zdravotnických oborů přímo na odděleních a klinikách ostravské fakultní nemocnice. Lékaři, kteří vyučují na Lékařské fakultě Ostravské univerzity však rychle zareagovali a prakticky od prvních dnů nabídli studentům výuku on-line.

Ústav radiodiagnostický FNO je technicky dokonce vybavený natolik, že studenti mohli výkony na angiolince sledovat doma u svých počítačů. Václav Procházka, vedoucí lékař angiolinky a zároveň proděkan LF OU, tak studentům nabídl možnost vidět i velmi náročné a výjimečné výkony.

„Studenti 4. ročníku oboru Všeobecné lékařství měli v rámci předmětu Radiologie možnost v poslední přednášce vidět velmi komplikovaný výkon, kdy jsme do pánevní tepny implantovali ve spolupráci s cévními chirurgy speciální endovaskulární protézu,“ popsal jednu z netradičních přednášek Procházka.

Studenti s ním ihned po online zhlédnutí náročného výkonu o postupu diskutovali. Jednu z budoucích lékařek Adélu Osuchowskou například zajímalo, jaká bude životnost implantované protézy a jaká bude mít pacient v životě omezení.

„Musím říct, že nejen ta poslední i všechny předchozí přednášky z angiolinky mě doslova nadchly. Spolu s ostatními studenty jsme měli možnost vidět široké spektrum výkonů opravdu v přímém přenosu a nemuseli jsme přitom vůbec z domu,“ ocenila výuku studentka.

Online byla v kontaktu s mediky i další pracoviště ostravské fakultní nemocnice, jejíž přednostové působí zároveň jako vedoucí kateder na LF OU. V posledních dnech už v některých případech sledují studenti náročné operace v přímém přenosu i v knihovnách jednotlivých klinik.