Většinu lahví stihla firma vyrobit za posledních zhruba 20 let. „Dnes jsme v celém holdingu, včetně zahraničních dceřinek, schopni vyrábět necelý milion lahví ročně,“ upozornil generální ředitel Cylinders Holding Jan Světlík.

Tempo růstu produkce dostalo zásadní impulsy po investicích do nové protlačovací linky a zahraničních akvizicích zprivatizovaného podniku. Skupina Cylinders Holding je dnes rozhodujícím globálním výrobcem bezešvých ocelových lahví, v roce 2020 dosáhla podle konsolidovaných výsledků obratu v hodnotě 3,7 miliardy korun.

Do Cylinders Holding patří kromě českých Vítkovic Cylinders také společnosti v zahraničí, největší z nich jsou v Polsku a Bělorusku. Ostravská dcera, která byla historicky základem celého holdingu, je i nadále lídrem v mnoha oblastech, mimo jiné ve vývoji svazků ocelových lahví, které pak slouží jako zdroj technických i medicinálních plynů, paliva či energie. Dále ve vývoji a aplikacích vodíkových technologií. V posledních dvou letech se aktivně zapojila do inovací kyslíkových lahví, které během koronavirové pandemie vyvážela i darovala do několika zemí světa.