Další dva týdny dostali potenciální zájemci o strojírenský gigant Vítkovice Heavy Machinery (VHM). První kolo výběrového řízení, jež mělo skončit ve středu 6. ledna, se prodlouží o patnáct dnů, tedy do 21. ledna. Informoval o tom insolvenční správce Lukáš Zrůst.

Nový vlastník VHM bude znám dle nového harmonogramu v pátek 22. ledna.

Čas navíc si potenciální zájemci o rozsáhlý průmyslový areál o rozloze více než 50 hektarů vyžádali z toho důvodu, aby měli dostatek času na řádné prostudování dokumentace v rámci due dilligence.

Dodatečný prostor z důvodu nutného překladu dokumentace potřebovali také zahraniční zájemci. Odhadní cena areálu, který se prodává jako jeden celek včetně strojního vybavení, materiálu, zaměstnanců i know-how, činí 1,3 miliardy korun. „VHM představuje jedinečný průmyslový areál vhodný nejen pro těžký průmysl, ale i realitní development. Prodej majetku je zajímavou příležitostí i pro zahraniční investory, například z Polska a Švýcarska. Změna harmonogramu dává domácím i zahraničním zájemcům větší prostor rozhodnout se o účasti ve výběrovém řízení a naplnit formální požadavky,“ komentuje posun termínu insolvenční správce Lukáš Zrůst, a doplňuje: „Kvůli aukci mě kontaktovaly desítky subjektů, ale samozřejmě, že množina zájemců ochotných dražit areál s vyvolávací cenou 400 miliónů Kč bude pravděpodobně užší.“

O dva týdny bylo posunuto celé vícekolové výběrové řízení, jež zajišťuje dražební společnost Gaute. Podle nového harmonogramu bude 20. ledna uzavřena tzv. datová místnost, v níž se mohou zájemci seznámit s nabízeným majetkem. Ve středu 21. ledna do deseti hodin se budou moci zájemci registrovat do výběrového řízení. Vstupenkou do samotného prodejního procesu je složení jistiny ve výši 50 milionů korun.

Ten samý den, tedy 21. ledna, budou moci registrovaní zájemci od 10 do 16 hodin na portálu verejnedrazby.cz elektronicky podávat své nabídky, přičemž minimální nabídková cena činí 400 milionů korun. O půl hodiny později, tedy v 16.30 hodin, dojde ke zveřejnění nejvyšší nabídky druhého kola, a zájemcům bude sděleno, zda postoupili do finální aukce. Do té se kvalifikuje pět nejvyšších nabídek z druhého kola. Aukce se uskuteční v pátek 22. ledna od 10 do 16 hodin on-line na portálu verejnedrazby.cz a vzejde z ní nový majitel.

To ještě samo o sobě neznamená ukončení procesu. Do 27. ledna je termín pro sdělení souhlasu s výsledky aukce ze strany věřitelského výboru, zajištěných věřitelů a soudu. Pokud bude vysloven, má nový majitel čas do 11. března na doplacení kupní ceny. O den později je nejzazší termín pro uzavření smlouvy o převodu závodu a 15. března je rozhodný den pro převod VHM na nového majitele.

Společnost Vítkovice Heavy Machinery má tradici sahající až do roku 1828. Společnost je dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, dále do těžebního či lodního průmyslu. VHM dnes jako jediný výrobce v Evropské unii zvládne produkci hlavní hřídele větrných elektráren. Dodává kontejnery na jaderné palivo nebo například klikovou hřídel pro námořní tankery. Ocelárna VHM je schopna jako jediná v EU vyrobit ingot o hmotnosti až 240 tun.

Do dražby jde společnost z důvodu insolvence. Tu způsobilo dlouholeté podfinancování firmy i situace na evropském a světovém trhu, kde evropský těžký průmysl čelí na jedné straně levné asijské konkurenci, na druhé straně přísné evropské regulaci.