Odborná porota ji firmě udělila za nový energetický kotel, který vítkovická skupina vyvinula. „Kvalita produktu, kterou ocenila porota, se potvrdila už i v praxi, a to na projektu kotelny elektrárny v Tušimicích. Právě tam Vítkovice uplatnily tuto novinku při komplexní obnově čtyř kotlů a souvisejících zařízení," připomněl generální ředitel a předseda představenstva Vítkovice Holding Jan Světlík.

Srdcem kotelny a oceněným produktem je nový průtlačný práškový kotel s granulačním ohništěm ve dvoutahovém provedení. „Jde o zařízení nové generace, které zahrnuje řadu zásadních konstrukčních novinek a dosahuje výrazně lepších parametrů než předchozí technologie."

Uvedl to generální ředitel Vítkovice Power Engineering Martin Pecina a dodal: „Jde o produkt s exportním potenciálem. Předpokládáme uzavření kontraktů na evropském i globálním trhu v řádech desítek až stovek miliard korun. Například jen na Ukrajině je zhruba čtyřicet kotlů, které obdobně jako u českých klasických elektráren potřebují obnovu."

Na vývoji kotle spolupracovala celá řada odborníků, včetně vědeckovýzkumných kapacit technických univerzit v ČR. Výsledkem je naprosto inovativní řešení spalovacího procesu. Vývoj kotle nové generace navíc vycházel z dlouhodobé znalosti parametrů českého hnědého uhlí a jeho vlastností ve spalovacím procesu. V rámci provedených garančních testů jednotlivých bloků tušimické elektrárny bylo ověřeno, že spotřeba uhlí po rekonstrukci bloku klesla průměrně o čtrnáct procent a emise (oxidy dusíku, oxid siřičitý a prach) byly sníženy průměrně o 79 procent.

Vystavovatelé měli na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v boji o Zlaté medaile výrazně ztížené podmínky. Podle nových pravidel se počet Zlatých medailí snížil a už se neudělují podle oborových kategorií, přesto mají šanci uspět nejen strojaři, ale i firmy z menších branží. Zlatá medaile ze strojírenského veletrhu v Brně je pro strojírenské podniky vůbec nejvýznamnější ocenění v České republice. Oceněné společnosti uvádějí významný obchodní přínos ocenění a pozitivní vliv na image značky daného výrobce.

Související článek: Skupina Vítkovice má další kontrakt na dodávky pro ruskou energetiku