Ambulantní léčbu pomocí řízeného podtlaku v současné době hradí zdravotní pojišťovny. „Principem metody je udržování konstantního podtlaku v oblasti rány. Toho je dosaženo pomocí polyuretanové pěny nebo gázy přiložené na ránu, která je vzduchotěsně překryta fólií. Pomocí drénu je pak systém spojen s přístrojem vytvářející podtlak o určité hodnotě. Jedná se vlastně o vakuovou pumpu udržující konstantní negativní tlak,“ popisuje metodu chirurg Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice Matej Pekař.

Maximální doba hrazené terapie je nyní stanovena na 17 dnů, kdy u některých pacientů dojde k úplnému zhojení, u některých k nastartování hojení ran. Metoda má působit především na spodinu rány, což mnohonásobně urychluje její hojení.

Metoda stabilizuje i tak rozsáhlé rány, jaké vyžaduje například hrudní a břišní chirurgie. Snižuje také spotřebu převazového materiálu a tím vším přispívá ke snížení hospitalizačních dnů.

„K dalším výhodám patří zmenšování otoku v okolí rány, zlepšuje prokrvení spodiny rány a tím i okysličení tkání, podporuje tvorbu granulací a migraci epitelových buněk, stabilizuje okraje rány a tím vším připravuje ránu k pozdějšímu uzávěru,“ doplňuje Pekař.

Do vítkovické ambulance chronických ran přicházejí především pacienti, kterým se nechce hojit nebo nehojí rána, dále pacienti s chronickým mnohočetným poraněním. Pacienti zatím terapii snášejí dobře a jsou spokojeni se zvýšeným komfortem, kdy není potřeba rány převazovat tak často.