K poruchám dochází nejčastěji kvůli únavě materiálu a teplotním výkyvům, a to hlavně v zimě, kdy podloží opakovaně zamrzá a zase taje. Na vrub jdou ale i poddolování Ostravy. „Mezi nejčastější typy poruch patří praskliny a lomy na potrubí a také koroze ocelových řadů a přípojek,“ vysvětluje výrobní ředitel Ostravských vodáren a kanalizací David Kutý.

I když za poslední léta udělaly vodárny díky opravám vodovodní sítě a zdokonalování monitorovacího systému pokrok, s množstvím vody, která bez užitku z potrubí unikne a mnohdy nadělá i další škodu, spokojeny nejsou. Z vodárenské sítě aktuálně uteče asi čtyři a půl milionů kubíků vody ročně. Škody jdou do milionů korun, zhoršují hospodářský výsledek společnosti a potažmo mají vliv i na cenu vody pro obyvatele.

V plánu je snížení úniků

Příští rok by chtěly vodárny ztráty vody snížit a přiblížit se k číslu čtyři miliony kubíků. „Vyjádřeno v procentech je v plánu udržet ztráty vody hluboko pod hranicí dvaceti procent vody, kterou dodáme do distribuční sítě,“ podotkl Kutý. Ještě na počátku devadesátých let činily ztráty vody dokonce čtyřicet až padesát procent dodaného množství.

Největší havárií, kterou vodárny za poslední rok řešily, bylo prasknutí potrubí loni v listopadu v Komenského sadech. Přes čtyřmetrovou prasklinu v litinovém potrubí unikalo sedm set litrů vody za vteřinu. Místo praskliny společnost tehdy naštěstí rychle lokalizovala, do Komenského sadů a řeky Ostravice přesto nateklo pět tisíc kubíků vody.

Úniky vody podnik trápí

Nejvíce přitom vodárenskou společnost trápí úniky vody, ke kterým dochází na málo frekventovaných místech nebo prostě nejsou vidět, protože voda vesele utíká do podloží nebo do kanalizace. Zákeřné jsou tyto poruchy proto, že mohou vymývat konstrukční vrstvy vozovky, které se poté mohou i propadat. Tyto poruchy vodárenská společnost odhaluje díky monitorovacímu systému s dálkovými přenosy. Pokud je ale trhlina malá, trvá lokalizace problému delší dobu. „Nelze ihned lokalizovat menší a malé poruchy v případech, kdy velikost úniku vody je pod hranicí detekovatelnosti monitorovacího systému nebo v oblastech, kde monitorovací systém není vybudován – zde jsme vděčni za informace od občanů,“ uvedl Kutý.

Únik vody může laik poznat tak, že například za bezdeštného období je možné z kanalizace slyšet větší průtok vody, než je obvyklé jindy. V zimě v místě úniku může vzniknout náledí. Únik vody mohou lidé hlásit dispečerům na poruchovou linku 800 202 700, volání je zdarma. Dispečink pracuje 24 hodin denně 365 dní v roce.