Stát naštěstí usnadňuje výměnu těchto kotlů prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací, které jsou podporovány z evropských fondů. Díky podpoře Operačního programu Životní prostředí by tak v letech 2014 až 2020 mělo být krajskými úřady rozděleno přímo do jednotlivých domácností 9 miliard korun.

Druhá vlna výzev právě začíná, zítra budou spuštěny kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. Pokud doma topíte nevyhovujícím kotlem, obvykle jde o modely z roku 2005 a starší, máte šance na výměnu kotle s dotací. Určitě nepůjde o zbytečné náklady, nová legislativa by vás k výměně topného zařízení stejně za pár let donutila.

ČÍM NAHRADIT STARÝ KOTEL

Díky kotlíkovým dotacím lze získat zpět až 80 procent uznatelných nákladů na výměnu starého, neekologického kotle na pevná paliva za modernější systém vytápění. Jestliže navíc spadáte do jedné z prioritních oblastí, kde je nejvyšší stupeň znečištění ovzduší v republice, podpora se zvýší o dalších 7500 Kč. Výše dotace se liší podle typu pořizovaného zařízení, maximálně může dosáhnout 127 500 korun.

Čím můžete starý kotel nahradit? Moderním kotlem na tuhá paliva, kondenzačním kotlem na plynná paliva nebo tepelným čerpadlem. Zdroj vytápění musí splňovat dotační požadavky. Patří k nim i takzvané směrnice o ekodesignu, což jsou velice přísné požadavky na kvalitu a účinnost kotlů. Na trhu je momentálně splňují jen ty nejlepší, nejúčinnější a nejvíce ekologické kotle. K těm se řadí i všechny kotle z nabídky společnosti Mountfield. Můžete vybrat buď kotel dřevozplynující (Integra), nebo peletový (Biopack ES/EX). Oba jsou zahrnuty do nejvyšší emisní třídy 5, takže jsou mimořádně efektivní. Mají účinnost až 91,8 procenta (Integra), respektive 91,2 procenta (Biopack).

NAČ LZE ČERPAT PENÍZE Z DOTACE?

Do uznatelných neboli způsobilých nákladů, se kterými vám kotlíková dotace pomůže, patří náklady na koupi kotle i stavební práce a služby bezprostředně související s jeho instalací. To zahrnuje zpracování projektové dokumentace, pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky, atd. O kotlíkovou dotaci může žádat fyzická osoba, která vlastní nebo spoluvlastní nemovitost určenou k bydlení, jíž se výměna kotle týká. Dům je vytápěn především kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1 nebo 2. Podporována tedy není výměna kotle na biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu, tedy kombinovaný. Od roku 2009 žadatelé nevyužili žádnou podporu na pořízení tepelného zdroje z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a ministerstvo životního prostředí).

KROK ZA KROKEM K ZÍSKÁNÍ DOTACÍ

Ze všeho nejdřív je potřeba si najít webové stránky příslušného úřadu. Moravskoslezský kraj přijímá žádosti pouze elektronicky přes vlastní dotační portál. Že máte na dotaci nárok, prokazujete fotografií starého kotle, který musí být napojený na otopnou soustavu.

Fotodokumentace se přidává jako příloha k žádosti. Musíte také uvést typ starého kotle (odhořívací, prohořívací apod.), materiál, z něhož je vyroben (ocel, litina), a výkon. A také prohlášení o funkčnosti a používaném palivu či palivech, případně další dokumenty, které krajský úřad požaduje.

A nezapomeňte žádost podepsat, jinak bude vyřazena. Pokud vám přijde kladné vyrozumění o poskytnutí dotace, můžete se pustit do výměny kotle, případně nové otopné soustavy. Nečekejte ale peníze předem, ty dostanete až poté, když doložíte faktury a další náležitosti ohledně nákupu a instalace nového kotle, znehodnocení a doložení likvidace starého kotle.

Pokud vám celý proces připadá příliš složitý a sami si na něj netroufáte, existují agentury, které vám za poplatek ušetří práci a kotlíkovou dotaci vyřídí za vás.

Antonín Sacký