Ne, nemusíte se bát, že by se nám tak zhoršovalo zdraví, nebo že by nás ohrožoval nějaký nový vnější faktor. Nárůst diagnostikovaných případů je způsoben jednak stárnutím populace, ale také zlepšováním preventivní péče, která zkrátka více případů zachytí.

Zejména se jedná o rutinní vyšetřování na takzvaný prostatický specifický antigen (PSA). Toto vyšetření se provádí z krve, je jednoduché a pomáhá odhalit případný karcinom ve velmi časném stadiu, v době kdy se prakticky nijak neprojevuje. Tehdy je ještě relativně dobře léčitelný a jeho léčba je i proti pozdějším stadiím podstatně méně zatěžující pro pacienta.

Mudr. Pliska na operačním sále.
Lékaři FN Ostrava úspěšně replantovali amputovaný prst šestiletému dítěti

Přibližně desetina případů rakoviny prostaty je podmíněna geneticky, tedy dědičně. S tímto onemocněním jsou spojovány stejné mutace genu, jako v případě karcinomu prsu u žen. U mužů je sice vzájemná provázanost onemocnění s tímto genem poněkud složitější, ale spojení s ním je dobře prokazatelné. Genetickou konzultaci by měl proto v genetické laboratoři podstoupit každý nemocný do padesáti let věku. Klinický genetik poté určí, zda je třeba vyšetřit i rodinné příslušníky. Výskyt dané mutace totiž nejen znamená vyšší riziko onemocnění, ale nádory pacientů s touto mutací jsou také agresivnější. Více informací o genetickém vyšetření lze nalézt na webu genetika-ambulance.cz.

Prevence je velmi důležitá, v ČR je totiž celá pětina případů diagnostikována na účinnou léčbu příliš pozdě a na tento nádor umírá přibližně 1 500 mužů ročně. Je alarmující, v jak vysokém stadiu se přes veškerou osvětu nádory často zachytí – v roce 2020 bylo více než 20 % nádorů poprvé diagnostikováno ve třetím a čtvrtém stadiu.

Některé věci, jako třeba mobilní telefon, používáme denně. A přitom je nikdy nečistíme.
Je 20x špinavější než záchodové prkénko. Do ruky i postele ho ale berete denně

Přitom v prvním, druhém a třetím stadiu je onemocnění poměrně dobře léčitelné a relativní pětileté přežití dosahuje téměř 100 % nemocných. Při zachycení u pacienta ve čtvrtém stadiu je ale prognóza léčby výrazně horší, míra pětiletého přežití už dosahuje pouze 40 %.

Pro zvýšení účinné prevence bude od roku 2024 zaveden pilotní program časného záchytu prostaty. Cílem je využití jednoduchého, levného a dostupného identifikačního znaku – PSA, který můžeme použít pro rozhodnutí o indikaci k dalšímu došetření. Do tohoto programu mohou být zařazeni muži ve věku 50 až 69 let bez podezření na karcinom prostaty a bez rodinné zátěže tímto onemocněním.