Marian Žárský, jenž projekt mediálně zajišťuje, sdělil, že v úterý 8. února bylo založeno expertní fórum ThinkTank CÉRKA, složené z expertů ze sedmi oblastí, které komplexně pokrývají všechny roviny tohoto ambiciózního, transformačního projektu.

Zakladatel ThinThanku CÉRKA starosta obce Trojanovice Jiří Novotný upřesnil, že už letos by se mělo začít s projekčními pracemi a díky prostředkům z Fondu spravedlivé transformace by měla začít také realizace záměru po etapách.

Důl Frenštát pod Radhoštěm má být zasypaný v roce 2023.
Řešení Dolu Frenštát? Stejné jako pro Karvinsko

„Projekt CÉRKA v sobě kombinuje řadu témat – od architektury, urbanismu přes podporu podnikání a inovací, bydlení, cestovní ruch a volnočasové aktivity, až po moderní energetiku, odpadové hospodářství, anebo cirkulární ekonomiku. Za účelem zajištění úspěšného rozvoje celého projektu ve všech oblastech je nezbytný vhled odborníků různého zaměření,“ uvedl Jiří Novotný.

Setkání první skupiny expertů

V pondělí 14. února se sejde první expertní skupina zaměřená na oblast technologií, podnikání a inovací. Mezi účastníky setkání mají být například zástupci Moravskoslezského kraje, Moravskoslezského inovačního centra, Technologického inovačního centra Zlín, společnosti Diamo, VŠB Ostrava, UTB Zlín či Institutu pro politiku a společnost.

Důl Frenštát v Beskydech.
Jako na Karvinsku! Obce okolo Frenštátu chtějí peníze na pohornickou činnost

Setkání ostatních expertních skupin ThinTanku CÉRKA budou následovat. Jiří Novotný zdůraznil, že hlavním přínosem společného fóra je zajištění odborného řízení projektu a také komunikace mezi aktéry expertního fóra i s širší veřejností navenek.

„Čeká nás mnoho práce, ale moc se na to těším. Spolupráce s odborníky z tolika oblastí na projektu, který je nejen pro Frenštátsko, ale i mnohem širší region, naprosto přelomový, je obrovskou výzvou. Velmi si cením spolupráce se všemi místními samosprávami, Moravskoslezským krajem, společností Diamo, univerzitami a velkým množstvím odborníků z mnoha oblastí, kteří se rozhodli s námi spolupracovat na tomto díle,“ dodal Jiří Novotný.