„Počet zaměstnanců klesl o osm set, nebylo to nic jednoduchého. Snížili jsme počet regionálních ředitelství o více než polovinu, takže místo třinácti jich už máme pouze šest. Počet vedoucích pracovníků pojišťovny díky tomu klesl o třicet procent. Chod pojišťovny je výrazně efektivnější, na mzdových nákladech šetříme čtvrt miliardy korun ročně," uvedl generální ředitel VZP Pavel Horák. Provozní náklady zdravotních pojišťoven přitom ale nejsou podle něj hlavním problémem.

„Provoz pojišťoven rozhodně není příčinou deficitu v systému. Ty důvody deficitu je třeba hledat například v propastném rozdílu mezi příjmy za státem hrazené pojištěnce a ostatními pojištěnci či v rozdílné výši úhrad za shodnou péči mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami," vysvětlil Aleš Zbožínek, ředitel pobočky VZP pro Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě.

Podle jeho slov se VZP dlouhodobě snaží prosadit, aby všechny zdravotní pojišťovny hradily povinně stejnou základní sazbu za shodnou zdravotní péči. Dosud podle něj platí za stejnou péči VZP vyšší úhrady než ostatní pojišťovny, a to na základě příslušné vyhlášky ministerstva zdravotnictví.