V rámci kampaně Dejme dětem rodinu kraj opět pěstounům formou ocenění děkuje. „V Moravskoslezském kraji je zhruba šest set dětí, které žijí v dětském domově. Snad každé z nich ve skrytu touží po tom, aby někde mělo své doma. Aby mohlo každý den nahlas říkat mami nebo tati, aby se cítilo milované a chápané. Zkrátka, aby mělo rodiče, alespoň náhradní, když nemůže být z nejrůznějších důvodů s těmi biologickými. Nesmírně si vážím všech, kteří se rozhodli stát se pěstouny. Nabídli dětem otevřenou náruč, obrovskou dávku trpělivosti, laskavosti a porozumění. Takoví lidé si ocenění rozhodně zaslouží,“ řekl k tématu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Rodina. Ilustrační foto
Místa přátelská rodině v Ostravě ukazují, kde jsou rodiny s dětmi vítány

Tento rok ocenění získali manželé Baránkovi z Metylovic, Feilhauerovi z Oder a Marcela Špaková z Ostravy. Slavnostní vyhlášení v rámci Dne rodin proběhlo na Zámku Nová Horka. Ocenění lidé a rodiny obdržely z rukou náměstka hejtmana Jiřího Navrátila ocenění a dárkové vouchery na wellness pobyt.

Policisté v rámci edukační osvětové akce navštívili školáky, aby otevřeli problematiku bezpečného přecházení přes přechody.
Zebra se za Tebe nerozhlédne. Tomu se učily děti ve školách

Pěstouny Moravskoslezský kraj oceňuje už několikátým rokem. „Odborná komise vybírá z nominací, které krajskému úřadu zasílají nejen sociální pracovníci, ale i sousedé, učitelé, nebo přátelé náhradních rodin. Ocenění pěstouni jsou významní nejen obětavou péčí o děti, ale také aktivním přístupem, nasazením a odhodláním v oblasti náhradní rodinné péče jako takové,“ doplnil Navrátil.

OCENĚNÍ PĚSTOUNI

Hana a Jiří Baránkovi jsou pěstouny na přechodnou dobu. O děti se starají od roku 2015, jsou výjimeční svou trpělivostí a úžasnými pokroky s dětmi, které do jejich rodiny přišly ve velmi zanedbaném stavu. Přijaté děti, bylo jich více než pět, neměly hygienické návyky, měly problémy s vyjadřováním nebo měly zanedbané lékařské kontroly. Pěstounům se podařilo dětem pomoci dorovnat se vrstevníkům, dostat se do lepší psychické pohody a fyzické kondice a v rámci možností zvládat školní povinnosti.

Marie a Jaromír Feilhauerovi od roku 2013 pečují o chlapce, v letech 2017 a 2018 postupně přijali do pěstounské péče dvě sestry, kterým je nyní 4 a 6 let. Pěstouni vychovali také čtyři vlastní potomky, děti svěřené do péče se přirozeně včlenily do rodiny, s pěstouny i biologickými dětmi navázaly pevné citové pouto. Feilhauerovi vedou děti k hudbě, ke sportu, dbají na jejich vzdělávání. Děti u svých náhradních rodičů dobře prospívají, dobře probíhá i kontakt dětí se širší rodinou pěstounů.

Marcela Špaková je pěstounkou už 20 let. Je jednou z mála těch, kteří jsou ochotni přijímat děti s kombinovanými vadami, a to jak tělesným, tak mentálním postižením. Aktuálně má v péči tři děti, dvě z nich žijí v domácnosti pěstounky i po dosažení zletilosti. Velkými pomocníky jsou paní Špakové její dlouholetý přítel i vlastní dospělé děti. Rodina je velmi vstřícná a otevřená a jistě je inspirací pro spoustu ostatních lidí.