V rámci kampaně Dejme dětem rodinu kraj opět pěstounům formou ocenění děkuje. „V Moravskoslezském kraji je zhruba šest set dětí, které žijí v dětském domově. Snad každé z nich ve skrytu touží po tom, aby někde mělo své doma. Aby mohlo každý den nahlas říkat mami nebo tati, aby se cítilo milované a chápané. Zkrátka, aby mělo rodiče, alespoň náhradní, když nemůže být z nejrůznějších důvodů s těmi biologickými. Nesmírně si vážím všech, kteří se rozhodli stát se pěstouny. Nabídli dětem otevřenou náruč, obrovskou dávku trpělivosti, laskavosti a porozumění. Takoví lidé si ocenění rozhodně zaslouží,“ řekl k tématu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Tento rok ocenění získali manželé Baránkovi z Metylovic, Feilhauerovi z Oder a Marcela Špaková z Ostravy. Slavnostní vyhlášení v rámci Dne rodin proběhlo na Zámku Nová Horka. Ocenění lidé a rodiny obdržely z rukou náměstka hejtmana Jiřího Navrátila ocenění a dárkové vouchery na wellness pobyt.

Pěstouny Moravskoslezský kraj oceňuje už několikátým rokem. „Odborná komise vybírá z nominací, které krajskému úřadu zasílají nejen sociální pracovníci, ale i sousedé, učitelé, nebo přátelé náhradních rodin. Ocenění pěstouni jsou významní nejen obětavou péčí o děti, ale také aktivním přístupem, nasazením a odhodláním v oblasti náhradní rodinné péče jako takové,“ doplnil Navrátil.

OCENĚNÍ PĚSTOUNI

Hana a Jiří Baránkovi jsou pěstouny na přechodnou dobu. O děti se starají od roku 2015, jsou výjimeční svou trpělivostí a úžasnými pokroky s dětmi, které do jejich rodiny přišly ve velmi zanedbaném stavu. Přijaté děti, bylo jich více než pět, neměly hygienické návyky, měly problémy s vyjadřováním nebo měly zanedbané lékařské kontroly. Pěstounům se podařilo dětem pomoci dorovnat se vrstevníkům, dostat se do lepší psychické pohody a fyzické kondice a v rámci možností zvládat školní povinnosti.

Marie a Jaromír Feilhauerovi od roku 2013 pečují o chlapce, v letech 2017 a 2018 postupně přijali do pěstounské péče dvě sestry, kterým je nyní 4 a 6 let. Pěstouni vychovali také čtyři vlastní potomky, děti svěřené do péče se přirozeně včlenily do rodiny, s pěstouny i biologickými dětmi navázaly pevné citové pouto. Feilhauerovi vedou děti k hudbě, ke sportu, dbají na jejich vzdělávání. Děti u svých náhradních rodičů dobře prospívají, dobře probíhá i kontakt dětí se širší rodinou pěstounů.

Marcela Špaková je pěstounkou už 20 let. Je jednou z mála těch, kteří jsou ochotni přijímat děti s kombinovanými vadami, a to jak tělesným, tak mentálním postižením. Aktuálně má v péči tři děti, dvě z nich žijí v domácnosti pěstounky i po dosažení zletilosti. Velkými pomocníky jsou paní Špakové její dlouholetý přítel i vlastní dospělé děti. Rodina je velmi vstřícná a otevřená a jistě je inspirací pro spoustu ostatních lidí.