V kalkulaci vodného a stočného pro tento rok se podle generálního ředitele Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK) Anatola Pšeničky odrazil vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy a oprav vodohospodářské infrastruktury, v nárůstu ceny surové vody odebírané od státní organizace nebo v personální oblasti.

„Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného několik korun pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny,“ vysvětlil už dříve generální ředitel SmVaK.

Více k tématu se dočtete v dnešním tištěném vydání Moravskoslezského deníku.

Tato společnost investuje v letošním roce do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury 530 milionů korun, do oprav směřuje dalších 223 milionů korun.

Generální ředitel Ostravských vodáren a kanalizací (OVAK) Petr Konečný upozornil, že cenu vody ovlivňuje mimo jiné nárůst poplatku za pronájem infrastruktury, který platí společnost Ostravské vodárny a kanalizace městu Ostravě. To pak z něj financuje opravy a modernizace sítě. Poplatek městu není jedinou formou, jak OVAK v Ostravě pečuje o vodovodní a kanalizační síť.

„Prostředky vynaložené na zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2018 budou minimálně 373 milionů korun, z toho 288 milionů prostřednictvím nájmu a zbytek formou oprav zajišťovaných společností OVAK. Zároveň pro zkvalitnění služeb a údržby vodovodní a kanalizační sítě je plánována výše investic 34 milionů korun,“ přiblížil plány na tento rok generální ředitel OVAK. Tato vodárenská společnost chce i v tomto roce dále rozvíjet moderní technologie. Zejména jde o projekt dálkového odečtu vodoměrů.

„Aktuálně už takto funguje na 4,5 tisíce vodoměrů. Do roku 2019 by takových vodoměrů mělo být už osm tisíc,“ dodala mluvčí OVAK Radka Vanková. Vodohospodáři také upozorňují, že v posledních letech už spotřeba pitné vody v domácnostech neklesá tak prudce, jako tomu bylo v předchozích dvou desetiletích. Spotřeba se tehdy snižovala výrazně i kvůli tomu, že lidé začali vodou více šetřit a opatřili si do svých domácností moderní vybavení. Například myčky, vodovodní baterie či úsporné splachovače výrazně snížily spotřebu vody.

Průměrná spotřeba pitné vody v domácnostech v lokalitách zásobovaných společností SmVaK Ostrava v letech 2010 až 2018. Údaj vyjadřuje spotřebu v litrech na osobu a den v domácnostech (voda fakturovaná domácnostem, nejsou zahrnuty odběry podnikatelských subjektů/průmyslu a dalších).

Rok / spotřeba
2010 / 92
2011 / 92
2012 / 90
2013 / 88
2014 / 87
2015 / 88
2016 / 88
2017 / 87