Potenciální dobývací prostor v katastrálním území Razová byl vytyčený na ploše kolem 200 metrů čtverečných. Hloubkově není dobývací prostor omezen. Podle předpokladů zde má být vytěženo maximálně 300 000 tun droby ročně. To představuje objem kolem 110 000 kubíků. První etapa, takzvaný blok číslo 1, by měl pokrýt prvních dvacet let těžby. Jedná se o těžbu od současného povrchu po úroveň 630 m n.m.

Ložisko droby Zadní Vrch se nachází asi 640 metrů od nejbližší zástavby obce Razová. Ložisko droby je součástí protáhlého hřbetu s nejvyšší kótou Zadní Vrch (713 m.n.m.).

Vodní nádrž Slezská Harta.
Těžba u Slezské Harty? Lomy brzy skončí a pak kámen bude nad zlato

Ložisko bylo vytyčeno v délce 730 metrů a šířce 230 metrů. Vzdušnou čarou je to ze Zadního Vrchu asi 8 kilometrů k již existujícím kamenolomům Bílčice a Valšov. Doprava vytěženého kameniva má být vedena po veřejných a místních silnicích, takže zde těžba způsobí významný nárůst nákladní dopravy. Komunikačně má být prostor ložiska obsluhovaný ze silnice Razová – Jelení. Celý navržený dobývací prostor se nachází na lesních pozemcích. Proto součástí záměru nejsou žádné demoliční práce.

Srovnatelné ložisko 

„Organizace má stabilní portfolio interních a externích odběratelů vytěžené suroviny,“ zdůvodnila Kareta potřebu otevření nového kamenolomu s tím, že v daném území dnes chybí srovnatelné ložisko droby.

„Je důležité, aby stát deklaroval zájem provádět průběžný geologický průzkum, připravil podmínky pro zrychlení a pružnost povolovacích procesů a aktivně komunikoval s obcemi, veřejnosti i těžebními organizacemi. Cílem těchto kroků je připravovat nová ložiska k otvírce tak, aby nedošlo k ohrožení dodávek surovin na trh,“ cituje Kareta z dokumentu Surovinová politika ČR, který byl zveřejněný v roce 2017.

Razová leží na břehu Slezské Harty. Jako jedna z mála obcí má k dispozici přístav i letiště.
Bruntálská rarita: Razovské tufity u Slezské Harty jsou ojedinělé v celé Evropě

Zadní Vrch na rozdíl od Velkého Roudného není sopečného původu, ale vytvořily ho horniny hornobenešovského souvrství. Spodní karbon Nízkého Jeseníku neboli kulm zde nabízí středně zrnité droby s různými odstíny šedé až zelenošedé barvy.

„V souladu s nově schváleným Územním plánem obce Rázová bude technologie drcení a úpravy kamene uvnitř schváleného dobývacího prostoru,“ ujišťuje Kareta jako oznamovatel záměru.