„Celý energetický sektor čeká v souvislosti s ekologickými trendy, evropskými závazky a zavíráním dolů rozsáhlá transformace včetně masivních investic. Jsem proto rád, že se nám podařilo i v nelehké době koronavirové pandemie najít pro všechny přijatelný kompromis. Věřím, že tím společně vytváříme pevný základ pro perspektivní budoucnost naší společnosti a jejich zaměstnanců," uvedl Reda Rahma, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Kolektivního vyjednávání se účastnilo 11 odborových organizací působících ve společnosti. Dodatek obsahuje také navýšení příplatků za ztížené pracovní prostředí a další úpravy navazující na legislativní změny. Sociální program upravuje odstupné a personální záležitosti při ukončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn.

„Nejen vyjednávání o Kolektivní smlouvě, ale i jiná jednání byla velice ztížena pandemií viru Covid-19. Přesto si troufám tvrdit, že obě strany si s tím poradily velmi dobře a vždy našly cestu k sobě tak, aby jednání byla co nejvíce konstruktivní. My jako odbory nemůžeme být nikdy úplně spokojeni, nicméně s podpisem dodatku včetně přílohy Sociální program s účinností do roku 2024 spokojeni jsme, “ zhodnotil vyjednávání Jaroslav Batko, předseda základní odborové organizace Elektrárny Třebovice.

K TÉMATU

Veolia Energie ČR patří mezi největší energetické firmy v ČR a zároveň mezi významné zaměstnavatele, zaměstnává 1600 lidí. Skupina Veolia Energie je dodavatelem tepla, chladu, elektřiny a průmyslových utilit pro 325 tisíc domácností a 200 průmyslových klientů. Energetické služby poskytuje také objektům z obecní i terciární sféry ve více než 30 městech a obcích České republiky.