Křesťané věří, že v noci na neděli, jíž se lidově říká velikonoční, vstal Ježíš z mrtvých. 

Slaví zmrtvýchvstání Páně a tímto okamžikem se završuje celý křesťanský liturgický rok. Letos se kvůli opatřením zavedeným státem proti šíření koronaviru nebudou moci k tomuto svátku setkávat ve větších skupinách, a tedy ani v kostele. 

Podívejte se na galerii kostelů v regionu fotografa Deníku Lukáše Kaboně

Fotogalerie: Kostely Ostravska objektivem Lukáše Kaboně

Výzvu biskupové zveřejnili na webu České biskupské konference a lidé ji už začali sdílet na sociálních sítích. Bílá sobota bude 11. dubna, v Česku v té době ještě zřejmě bude platit nouzový stav a zákaz shromažďovat se venku ve větším počtu než dvě osoby najednou. 

Nouzový stav a karanténa zasáhly do života všech lidí, křesťané při jeho vyhlášení již byli v době předvelikonočního půstu. Ten by měl být spojen s odříkáním a usebráním se, letos mohla nedobrovolná izolace jednotlivcům v jeho prožívání i pomoci. Postupně se zpřísňující zákazy v boji proti pandemii omezily i možnost přítomnosti na bohoslužbách, lidé je mohou mnohde sledovat přes internet, církevní hodnostáři také doporučují uspořádat si bohoslužbu domácí, pro rodinné příslušníky.

V příštím týdnu nastává pro křesťany nejdůležitější část roku. Připomenou si utrpení Krista, jeho mučednickou smrt a vzkříšení. To symbolizuje světlo a oheň, který v noci při vigiliích plane před kostelem a přenáší se i do chrámu, kde se zapálí velikonoční svíce zvaná paškál. 

Noci, v níž vstal podle Bible Ježíš Kristus z mrtvých, se říká Velká a dala také název celým velikonočním svátkům. Obřady tohoto dne se slaví podle dlouholeté tradice, zahajuje je starobylý hymnus Exsultet (Zajásejte!), který zpívá jáhen. Jde o oslavný zpěv na svíci paškál, která je znamením vzkříšeného Krista. Exsultet vznikl asi v sedmém století a zpívá se jedinkrát v roce při velikonoční vigilii.

Během dlouhého čtení z Bible se rozezvučí zvony, které několik dní nezněly a říká se, že ve čtvrtek předtím odletěly do Říma. Uprostřed bohoslužby se provádějí křestní obřady. Podle bílého oblečení nově pokřtěných, které několik dní nosívali na znamení nového života, se sobotě říká Bílá. Ve slavnostní bílé, někdy i zlaté, je oblečen i kněz a stejnou barvu má také výzdoba kostela.