V těch částech výroby, které už huť modernizovala, jsou podle jejích zástupců ta nejlepší zařízení, jaká jsou na trhu dostupná. Klíčové jsou zejména už zmíněné čtyři desítky tkaninových filtrů, i díky kterým huť v minulosti vystoupila s mottem „odprášeno!“.

„Největší filtr je na aglomeraci Sever a má plochu tkaninových filtračních hadic 44 tisíc metrů čtverečních, což pro představu odpovídá velikosti sedmi fotbalových hřišť,“ uvedla mluvčí podniku Barbora Černá-Dvořáková, podle níž huť relativně nedávno postavila tkaninové filtry také v jižní části aglomerace, odsířila koksovnu, odsířila a denitrifikovala energetiku, postavila fluidní kotel či tkaninové filtry také pro snížení takzvaných fugitivních, tedy nekomínových emisí.

Do ekologických opatření huť podle mluvčí investovala z vlastních prostředků od privatizace v roce 2003 přes šest miliard korun, další dvě miliardy šly z evropských dotací nad rámec požadavků legislativy. A velké věci se dál chystají. Za několik let chce Liberty vyrábět „zelenou“ ocel. „Modernizací omezíme naši závislost na dovážených surovinách včetně uhlí a do roku 2030 naplníme vizi celé skupiny Liberty Steel v podobě dosažení uhlíkové neutrality,“ říká Černá-Dvořáková.

Klíčem je nová ocelárna

Na mysli má zejména proslýchanou a klíčovou modernizaci ocelárny za 8,6 miliardy korun. „Stávající tandemové pece nahradíme novou technologií, dvěma hybridními elektrickými pecemi italské výroby, které nám umožní využívat vyšší podíl šrotu než dosud a které uvedeme do provozu v roce 2025,“ avizuje mluvčí.

Postupný přechod na technologii výroby oceli v obloukových elektrických pecích je podle primátora Tomáše Macury nejzásadnější. „Velmi zjednodušeně řečeno by po instalaci této nové technologie měly klesnout současné emise prachu zhruba na polovinu,“ vysvětluje praktický přínos primátor.

Aktuálně by huť novou technologii nemohla využívat naplno. „Abychom mohli podíl šrotu zvýšit na 70, případně až 100 procent, budeme potřebovat více energie, která nyní není k dispozici. Proto zároveň připravujeme výstavbu připojení k síti vysokého napětí. Předpokládaný termín dokončení linky zvláště vysokého napětí je rok 2027,“ popisuje Liberty Ostrava velké plány.

Například emise tuhých znečišťujících látek z výroby oceli se tím mají snížit o 60 procent. „A jakmile bude k dispozici připojení k síti vysokého napětí, o více než polovinu se omezí emise CO2 a o 65 procent emise oxidů dusíku (Nox),“ dodává mluvčí podniku.

Konec aglomerace jih

I z toho vyplývá, že rezervy a možnosti, kam se v ekologizaci provozu dále posouvat, má kunčická huť velké. A může očekávat i další nátlak zvenčí.

„Pracujeme na tom, aby ostravská huť, stejně jako dalších sedm velkých průmyslových podniků v regionu, uzavřela s Moravskoslezským krajem dobrovolnou dohodu o dalších krocích pro zlepšení životního prostředí nad rámec zákona,“ řekl Deníku hejtman kraje Ivo Vondrák, jenž věří, že po přivedení nového elektrického vedení z Nošovic bude zhruba do jednoho roku ukončen provoz současné velkoprostorové baterie VKB 11 a aglomerace jih. „Tak, jak vedení hutě slíbilo,“ nepochybuje první muž kraje.