Připomínky EPS vycházejí z nedorozumění, řekl dnes mluvčí Hyundai Motor Manufacturing Czech Petr Vaněk.

EPS uveřejnila své připomínky ve středu, kdy byla stavba nošovické továrny slavnostně zahájena. Sdružení uvedlo, že v některých případech společnost postupuje nezákonně, není ochotna používat nejlepší dostupné technologie a snaží se relativizovat své prohřešky. Vedení automobilky podle ní například používá při stavbě jeden z nejlevnějších potrubních systémů, údajně technologicky horšího typu potrubí pro odvod odpadních vod z areálu závodu. Kritika EPS se týkala i údajných nedostatků v dokumentaci, předložené ve stavebním řízení na závod na výrobu převodovek.

"Jsme přesvědčeni, že o žádné porušení nejde, protože naše povinnost důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu byla splněna, přičemž vycházíme zejména z průběhu projednání naší žádosti o stavební povolení a jeho výsledku, to je vydaného stavebního povolení," uvedl Vaněk k údajným závadám v dokumentaci.

K nařčení ze špatně zvoleného potrubí Vaněk uvedl, že ačkoliv je automobilka přesvědčena o vhodnosti konkrétního typu potrubí, dohodla se s EPS, že o nezávislý posudek požádá odborníky z Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostravy, což také učinila. "Posudek by měl být dodán v příštím týdnu," dodal.

Deklaraci porozumění loni v listopadu podepsaly Moravskoslezský kraj, ministerstvo průmyslu a obchodu, vládní agentura CzechInvest a společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) na jedné straně a občanská sdružení - Ekologický právní servis (EPS), Beskydčan, Půda pro život a Děti Země - na straně druhé. Dokument měl vést k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních ekologických dopadů automobilky a průmyslové zóny v Nošovicích na Frýdecko-Místecku a zároveň usnadnit projektovou přípravu i vlastní výstavbu průmyslové zóny a nošovické továrny.