Nyní se Čánek jako zástupce vlastníků bude věnovat roli předsedy představenstva, kterou vykonává od 26.9.2003. Důvodem personální změny je fakt, že Lázně Darkov dokončily první etapu změn, které jejich vedení naplánovalo po privatizaci.

Lázně během tří let posílily spolupráci s odbornými pracovišti špičkových zdravotnických zařízení a fakultních nemocnic v ČR, navázaly kontakty v cizině, více se otevřely veřejnosti a zahájily významné investice. Díky této stabilizaci mohly darkovské lázně letos výrazně investovat a nyní jsou před zprovozněním moderních ubytovacích kapacit, rozsáhlých balneoprovozů a zcela nového zázemím pro zdravotně postižené občany. Souhrnná hodnota investic převýšila 95 milionů korun.

„Více než management změn nyní potřebujeme klasické strategické řízení, proto končí účast vlastníků na výkonném vedení a posouvá se do působení na úrovni statutárních orgánů,“ doplnil už z pozice předsedy představenstva Jaroslav Čánek.

Nový generální ředitel Igor Svoják v předchozích letech pracoval jako technik, marketingový specialista a obchodní náměstek s odpovědností za prodej, export, nákup, marketing a dodavatelsko-inženýrské služby. V roce 1998 zahájil samostatné, privátní podnikání, jemuž se věnoval až dosud. „Mým úkolem bude rozvíjet nastartované činnosti Lázní Darkov, připravit další rozšíření nabídky pro klienty z tuzemska i ciziny. Na základní orientaci lázní na špičkovou rehabilitační medicínu se ale rozhodně nic měnit nebude, to je dlouhodobá strategie, kterou neopustíme,“ řekl Svoják.

Lázně Darkov před několika týdny zprovoznily nové Centrum vitality, které navazuje na služby poskytované od roku 2006 Centrem regenerace. V rámci projektu ERO lázně spolupracují s ortopédy Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a rozvíjejí tzv. systém překladu z lůžka na lůžko, kdy pacient přímo z nemocnice míří do rehabilitačních sanatorií. S rozvojem péče souvisí také rozšíření služeb pro handicapované občany.

Od privatizace v roce 2003 investovala akciová společnost Lázně Darkov do obnovy a obměny léčebných a ubytovacích kapacit už bezmála 200 milionů korun. Mimo jiné tak lázeňský areál disponuje zcela novým rehabilitačním bazénem s kompletním příslušenstvím v Léčebně Darkov a má špičková odborná pracoviště elektroléčby, ergoterapie a rehabilitace, včetně vanových koupelí, kde klienti absolvují kůry v léčivé jodo bromové vodě.