Nasbíraný odpad a vysloužilé elektropřístroje poté podnik dopravuje k dalším specializovaným firmám, jež z něj získávají upotřebitelné suroviny a zbytek předávají do spaloven. Uvedl to mluvčí ŽDB Group Tomáš Želazko.

Podnik také spolupracuje s bohumínskou radnicí při svozu nebezpečného odpadu. "Po dohodě s odborem životního prostředí se šestkrát ročně provádí svoz určených odpadů z osmnáczi daných stanovišť v rámci Bohumína. Od lidí odebíráme chladicí techniku, televizory, odpadní oleje, nepotřebné barvy, léky, akumulátory, monočlánky, zářivky a podobně," říká vedoucí provozu recyklace v ŽDB Group Jiří Gelnar. Loni firma takto od bohumínských obyvatel získala okolo 29 tun nebezpečného odpadu i vyřazeného elektrozařízení.

"Loni jsme pro zefektivnění práce s odpadem zakoupili víceúčelový nakládač a letos dojde k posílení vozového parku o dvě nová vozidla, které se budou využívat nejen ve Sběrném dvoře, ale i při svozových dnech," dodal Gelnar s tím, že odvoz a vlastní likvidaci odpadů platí město.

Ekologové odhadují, že ročně každý Čech vyprodukuje tři kilogramy nebezpečného odpadu. Tento odpad ale představuje pro životní prostředí vážné zatížení, protože při jeho spalování či skládkování může do životního prostředí unikat množství celé řady škodlivých látek. Mezi nebezpečný odpad vznikající v domácnostech patří především baterie, léky, chemikálie, jako jsou barvy, ředidla nebo zbytky lepidel, léky, zářivky, televizory a některé další výrobky. Takový odpad je třeba pokud možno umisťovat do speciálních kontejnerů nebo na speciální sběrná místa. "Podle odborníků nebezpečné odpady odevzdává jen 41 procent lidí. Ostatní lidé těmito odpady znečišťují životní prostředí," upozorňuje ředitel závodu Válcovna, ocelárna a recyklace Jiří Stibůrek.

Společnost ŽDB Group kromě sběru nebezpečného odpadu a starých elektrozařízení také bezplatně recykluje autovraky, přičemž produkuje široké spektrum výrobků pro automobilový, letecký, loďařský, stavební a potravinářský průmysl.

Bohumínská firma s více než 3000 zaměstnanci loni vykázala rekordní výsledky - čistý zisk 412,3 milionu korun proti 396,4 milionu korun v roce 2005. Tržby dosáhly 6,628 miliardy korun, což je proti předchozímu roku nárůst o 560 milionů. S firmami BONATRANS a KOVOSVIT patří ŽDB Group do Komárkovy finanční skupiny KKCG, která spravuje majetek převyšující 42 miliard korun a zaměstnává kolem sedmi tisíc lidí.