„Jestli se téměř nevidomému opraváři pian podaří uspět i v celorepubli­kovém kole soutěže, bude známo počátkem příštího měsíce. Živnostník roku 2010 bude vyhlášen 2. prosince. Veřejnost může posílat své SMS hlasy do 22. listopadu,“ uvedl Karel Goldmann z mediálního zastoupení soutěže.

Za dvacet let podnikání se Michalu Fiedorovi podařilo získat vysoké renomé. Opravám a ladění pian se ale věnuje už čtyři desetiletí. Postupně vybudoval firmu, která se v kraji stala pojmem. Michal Fiedor připravuje i nástroje pro špičkové, mezinárodní koncerty a umělce, kteří přijíždějí do České republiky koncertovat. Letos například připravoval se svým synem Lukášem nástroje na festivalu Colours of Ostrava, kde vystupovali světoví klavírní umělci jako například Regina Spektor.

„Se synem Lukášem se nám ve firmě daří,“ tvrdí Michal Fiedor a dodává: „Syn provádí veškeré odborné práce, jako jsou renovace a rekonstrukce klavíru a já se starám o ladění a kvalitu zvuku. Naše rodinná firma tak dokáže splnit snad i nemožné. Což mohu doložit tím, že za celých jedenadvacet let podnikání jsem neměl jedinou reklamaci.“

Soutěž Živnostník roku je určena na podporu malého a středního podnikání a je zároveň i největší diskusní platformou o podnikání. „Ocenění účastníci soutěží se stávají významnými regionálními osobnostmi, které se často vyjadřují nejen k problematice podnikání, ale i regionálního rozvoje,“ uvedl Karel Goldmann z mediálního zastoupení soutěže. Záštitu nad projektem převzala Hospodářská komora České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.