Příklad zlepšováku? Ráčna, speciální klíč k utahování šroubů, který používají i pracovníci vodárenských firem při dotahování šroubů ve výkopech v terénu.

„Dříve se používaly klasické ráčny. Ty vydržely v těžkých podmínkách zhruba čtyři týdny. Lidi z provozu vymysleli ráčnu, která odolá všemu (nebo skoro všemu) a nechali ji podle tohoto návrhu vyrobit,“ vysvětlil mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK) Marek Síbrt.

Ve zmíněné vodárenské společnosti v minulém roce přišli zaměstnanci s desítkami zlepšovacích návrhů, které byly zavedeny do systému výroby a dodávek pitné vody, stejně jako do odvádění a čištění vody odpadní.

„Kromě ekonomických přínosů tyto návrhy ulehčují zaměstnancům práci, šetří životní prostředí, některé mají také pozitivní dopad na bezpečnost práce,“ sdělil dále mluvčí SmVaK.

Zlepšovatelský program s názvem 3i (idea, impuls, iniciativa) je zaveden v závodech společnosti Siemens v České republice.

„Program 3i umožňuje každému zaměstnanci podat návrh na zlepšení a zjednodušení pracovních postupů, technická a pracovní zdokonalení, úsporu finančních prostředků, zvýšení bezpečnosti práce a další. Zaměstnanec Siemens svůj návrh na zlepšení podá, ten poté projde stanovenými kroky, a buď je schválen, nebo zamítnut. Za přijaté návrhy náleží navrhovatelům odměna, buď ve formě benefitních bodů či peněžní odměny,“ informovala mluvčí Siemens v ČR Marianna Kellerová s tím, že v roce 2018 se díky zlepšovacím návrhům (u kterých úspory byly vyčíslitelné) ušetřilo v celé ČR téměř 33 milionů korun.

Celková částka, kterou společnost Siemens vyplatila zlepšovatelům v rámci jednorázové odměny, činila přes 9,5 milionu korun.

Huť ArcelorMittal Ostrava (AMO) podle své mluvčí Barbory Černé díky „zlepšovákům“ zaměstnanců loni ušetřila přes 25 milionů korun. Jako odměnu vyplatila zlepšovatelům dva miliony korun.

„V minulém roce podali zaměstnanci 293 návrhů, jak zefektivnit proces výroby, zredukovat výrobní náklady či snížit vliv na životní prostředí. To, že jsme jich většinu přijali k realizaci, svědčí o kvalitě podávaných návrhů. Zlepšovací návrhy evidujeme už 16 let, za tu dobu jich zaměstnanci podali víc než 3 tisíce,“ upřesnila Kateřina Roučková, která má zlepšovací nápady v AMO na starosti.

Mezi zlepšovacími nápady, které už se v huti používají v praxi, jsou například efektivnější využití žáruvzdorného materiálu při opravě tandemové pece na ocelárně či úprava klopení železničních vozů závodem doprava.

Radka Vanková, mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací (OVAK), odpověděla, že s nápady přicházejí zaměstnanci zejména v oblastech, na které firma klade důraz, tedy bezpečnosti a ochrany zdraví.