Zlepšovací návrhy ale firmy vítají i v době, kdy už mají soukromé vlastníky.

Například kunčická huť ArcelorMittal Ostrava podle mluvčí Barbory Černé motivuje své zaměstnance k podávání zlepšovacích nápadů.

„Je to patrné i na rostoucím počtu podávaných „zlepšováků". Zatímco v letech 2003 až 2009 bylo podáváno ročně průměrně sedmdesát zlepšovacích nápadů, v roce 2010 to bylo bezmála dvě stě a v uplynulém roce už dokonce 363 zlepšováků, což je rekordní počet. Za loňský rok přinesly zlepšováky firmě úsporu přes 27 milionů korun," upřesnila Barbora Černá.

Zlepšovací návrhy podle ní ale nemusejí vést pouze k úsporám nákladů. Směřují také například do oblasti bezpečnosti nebo ekologie (zhruba pětina podaných zlepšovacích návrhů). „Za nápady, které se firma rozhodne uplatnit v praxi, získávají zaměstnanci nebo celé týmy realizující nápad odměnu. V loňském roce získali zlepšovatelé odměnu v celkové výši 1,2 milionu korun. Kromě finanční odměny firma nově odmění nejlepšího zlepšovatele z každého závodu rekreačním pobytem pro něj i jeho blízké," upřesnila mluvčí AMO. K nejvýznamnějším zlepšovatelům v této firmě patří Karel Lupa, který v letech 2011 až 2013 podal čtyřiatřicet zlepšovacích návrhů.

Jak pomohla reflexní páska?

Jak Barbora Černá upřesnila, zlepšováky nemusí být jen významné zásahy do technologie.

„Obvykle jsou to drobné a jednoduché úpravy, které přinesou velké výsledky. Velice praktický nápad, který bude v blízké době odměněn, pochází od zaměstnance ocelárny. Viditelnost v prostorách ocelárny nebývá vždy optimální, takže se občas stává, že jeřábník nevidí úplně ideálně vazače, který mu ze země signalizuje. Zlepšovatel přišel s nápadem dát reflexní pásky také na rukavice vazače, a tím zlepšit viditelnost signálů, kterými vazač naviguje jeřábníka. To má nezanedbatelný přínos pro orientaci jeřábníka, a tím pádem i bezpečnost práce," popsala detaily jednoho ze zlepšovacích návrhů mluvčí huti.

Zaměstnanci OKD podali v loňském roce celkem 746 zlepšovacích návrhů, z toho 502 bylo uznáno jako smysluplných. „Více než 340 z nich už bylo realizováno, u zbytku jejich uvádění do praxe právě probíhá. Dalších více než 90 návrhů podaly speciální optimalizační týmy vytvořené na jednotlivých dolech a interní konzultanti projektu. Firma si uvědomuje, že motivace zaměstnanců je klíčová pro zvyšování efektivity, úsporu energií a především pro další zlepšování bezpečnosti práce. Proto zavedla v roce 2009 program Continuous Improvement (CI), jehož prostřednictvím oceňuje smysluplné zlepšovací návrhy. Úspory dosažené díky tomuto programu za rok 2013 lze vyčíslit na více než 220 milionů korun," upřesnil mluvčí OKD Marek Síbrt.

Speciální systém odměn

Firma má pro autory zlepšovacích návrhů vytvořen speciální systém odměňování. Výše odměny se odvíjí od dosažené úspory, kterou návrh firmě přinese. Každý zaměstnanec, který podal smysluplný návrh, dostane automaticky odměnu tisíc korun. Například pracovník, jehož návrh firmě ušetří milion korun, tak má nárok na odměnu ve výši deset tisíc korun. Na jednotlivých závodech mají podle mluvčího OKD úspěšní inovátoři další možnost mimořádného ocenění svých návrhů.

Návrhy svých zaměstnanců na drobná zdokonalení, spočívající zejména v technické úpravě používaných zařízení, které usnadňují některé pracovní úkony, využívá i společnost OZO Ostrava. „Jednalo se konkrétně o zamezení vypadávání materiálu a zjednodušení manipulace při závalech na dopravníkových pásech třídicí linky, dále o optimalizaci kabeláže v kancelářích a úpravu manipulačního vozíku, který slouží pracovníkům dílny na opravu odpadových nádob.

„Zaměstnanci jsou k podávání zlepšovacích návrhů a návrhů na drobná zdokonalení motivováni jednak zlepšením vlastních pracovních podmínek, ale také finanční odměnou, která jim v případě zavedení jejich návrhu do praxe náleží," uvedla Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy.