Na svůj nápad může být patřičně hrdý Jindřich Vraník z ostravské Válcovny trub. Zlepšovák přinese zaměstnavateli úsporu nákladů na teplo, Jindřich Vraník pak za něj dokonce získal druhou cenu v soutěži Nejaktivnější zlepšovatel. Vymyslel, jak ušetřit na tepelné energii díky změně systému ohřevu ústředního topení a teplé užitkové vody.

„Pracuji v oblasti energetiky a vidím, že energie jsou pro společnost významná položka nákladů. Mou motivací je tedy snaha navrhnout úsporná řešení a opatření, tak aby došlo k úsporám energií, a to samozřejmě co možná největším," vyjádřil se Jindřich Vraník, který svou výhru v zlepšovatelské soutěži využije při péči o zdraví svého syna.

Nápady šetří firmám miliony

V Třineckých železárnách, pod které ostravské Válcovny trub patří, loni zlepšovatelé podali 818 zlepšovacích námětů a 887 drobných zdokonalení. Podle mluvčí Petry Juráskové tím loni firmě ušetřili řádově desítky milionů korun.

„Firma zlepšovatele samozřejmě odměňuje podle výše vyčíslených úspor, jichž je dosaženo na základě jejich návrhů. Odměna může dosáhnout až desítek tisíc korun," dodala Petra Jurásková s tím, že zlepšováků ve firmě rok od roku přibývá.

Také v kunčické huti ArcelorMittal Ostrava (AMO) zaměstnanci aktivně přicházejí s mnoha zlepšováky.

Mezi loni odměněnými zlepšovacími návrhy bylo například zefektivnění logistiky ve středojemné válcovně, které zkrátí dobu pobytu kamionů v areálu huti a omezí nebezpečné manipulace při nakládce výrobků, omezení úniku tepla a snížení nákladů na energie u předehřívací pece na kontidrátové trati či zpětné využití odpadního materiálu ve výrobním procesu.

Rekordní úspory

V loňském roce tak tyto nápady přinesly rekordní úsporu 150 milionů korun i větší bezpečnost.

„Za loňský rok představili zaměstnanci firmy celkem 310 zlepšovacích nápadů, 223 z nich bylo přijato k realizaci a 150 už se úspěšně uvedlo do praxe," upřesnila mluvčí huti Barbora Černá.

Dodala, že za zlepšovací nápady v oblasti snižování nákladů, ale také zvyšování bezpečnosti si zlepšovatelé rozdělili 1,5 milionu korun.

Minulý rok uspořádala společnost Tieto (byly zapojeny všechny pobočky společnosti z celého světa) soutěž s názvem Show me the money Ukaž mi peníze. Cílem bylo dostat ze zaměstnanců nápady na zlepšení, které mohou společnosti ušetřit náklady. Mezi tři nejlepší zlepšováky vybrala porota dva od zaměstnanců ostravské pobočky Tieto Czech. „Jednalo se o projekty automatizace tedy jak zjednodušit a zefektivnit práci pomocí chytrých IT řešení," odpověděla mluvčí společnosti Tieto Czech Zuzana Mánková.

Dobré nápady zaměstnanců

Také ve firmách Skupiny ČEZ probíhá mnoho aktivit, které vybízejí zaměstnance k podávání námětů na zlepšení efektivity, zvýšení úspor nebo zajištění vyšší bezpečnosti. Jedním z projektů je například CEO Award.

„Loni byly na toto ocenění navrženy týmy lidí, kteří se podíleli například na bezpečnějším a úspornějším řízení služebních vozidel a snížení počtu dopravních nehod, a tedy i pojistných událostí, škod na vozidlech a pracovních úrazů," odpověděl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Dobré nápady zaměstnanců vítají i ve skupině Gascontrol. „Snažíme se udržovat takovou atmosféru, aby zaměstnanci věděli, že jejich dobré návrhy budou vždy oceněny. Nejaktivnější zaměstnance odměňujeme na závěr roku finanční odměnou a máme i další motivační nástroje," uvedl Mie-czyslaw Molenda, spoluvlastník společnosti Gascontrol.

Jak dodal, nejvíce si cení takových návrhů, které mohou přinést inovace výrobních technologií nebo dokonce přímo výrobků.

„Také nápady, které nepřinášejí přímo inovace, ale spíše rozšíření našich aktivit, však mohou přinést firmě značné úspory. Dříve jsme například museli nakupovat provedení tlakových zkoušek vysokotlakých plynovodů, které stojí statisícové částky. Jeden zaměstnanec pak přišel s návrhem, že si udělá potřebné zkoušky a naučí se vyhlášky. My jsme pak koupili příslušné zařízení a dnes si tlakové zkoušky můžeme dělat sami," doplnil k tématu Mieczyslaw Molenda.