Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR provedlo vnitřní šetření k prověření postupu moravskoslezských hasičů. Závěry byly jednoznačné. K pochybení nedošlo, jednalo se o profesionální zákrok.

Kontrola

„Vzhledem k počtu obětí tohoto požáru a některým mediálním vystoupením občanů s negativním hodnocením zásahu hasičů, nařídil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba, že bude  zahájena mimořádná kontrola k prověření postupu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při řešení mimořádné události ze dne 8. srpna 2020 - požáru ve výškovém objektu v Bohumíně,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství hasičského sboru Nicole Studená s tím, že tento postup není při mimořádných událostech nijak neobvyklý. O kontrolu navíc požádal i sám ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček.

„Cílem kontroly bylo prověřit, zda Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje postupoval při řešení mimořádné události ze dne 8. srpna 2020 v souladu s právními předpisy a interními akty řízení,“ dodala Studená.

Bez pochybení

Kontrola začala 12. srpna a probíhala do října. Hasiči nyní Deníku poskytli její výsledky.

„Byly provedeny pohovory se zasahujícími příslušníky a operačními důstojníky. Dále byly kontrolovány záznamy hovorů a činnosti operačního střediska, dokumentace o zásahu, videonahrávky občanů a podobně. Byl zpracován a vyhodnocen detailní časový snímek průběhu požáru a činnosti dotčených osob i hasičů,“ řekla mluvčí a dodala: „Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by na úrovni operačního řízení jednotek mohly negativním způsobem ovlivnit bilanci počtu a způsob usmrcení obětí.“