"Hrozí jak vznik požárů, tak neočekávaná zranění (popálení) účastníků čarodějnických veselic při zapalování větších ohňů, obohacených o velmi hořlavé látky, hlavně benzín a naftu. Takové akce bývají spojeny, pokud nejsou organizátory přísně řízeny, i s vyhazováním hořících kusů větví, tyčí a jiného dřeva do vzduchu, někdy s petardami, o nalévání alkoholických nápojů k vyvolání uvolněnější atmosféry ani nemluvě," upozorňuje mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. 

"V posledních letech jsme na území Moravskoslezského kraje naštěstí nezaznamenali dne 30. dubna žádný větší požár ani vážnější zranění v souvislosti s pálením čarodějnic. To neznamená, že bychom měli polevit v preventivních opatřeních," doplnil. 

Zvláště u větších akcí není od věci předem povolat požární hlídku z řad místních dobrovolných hasičů i s vozidlem/cisternou. Hasiči také doporučují informovat o zapalování ohňů místní radnici, a hlavně Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK). Elektronický formulář k nahlášení kontrolovaného pálení hasičům – tedy i čarodějnické vatry – je k dispozici na hlavní stránce HZS MSK (www.hzsmsk.cz) v pravém sloupci po rozkliknutí hnědavého banneru s názvem „PÁLENÍ KLESTÍ“.

K TÉMATU

Několik základních rad z oblasti požární ochrany pro rozdělávání ohňů v přírodě

- Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, třeba hromad dřeva, větví, sena, slámy, pokud možno ohraničeno pruhem širokým nejméně jeden metr, zbaveným jakýchkoliv hořlavin (pozor je nutné dát i na kořeny stromů a keřů), a vzdálené minimálně 50 metrů od kraje lesních porostů.

- Při umísťování ohniště je potřeba zohlednit i aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, aby nedošlo k přenosu požáru kvůli odletujícím jiskrám na okolní objekty.

- Hranici z polen stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran a následné rozšíření ohně mimo vyhrazené místo ohniště.

- Před zapálením ohniště zabezpečit dostatečné množství hasebních látek (vodu, písek) a volné příjezdové cesty, aby se hasiči včas dostali na místo případného požáru.

- Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívat vysoce hořlavé látky, např. benzín, naftu, líh.

- Vždy zajistit přítomnost alespoň jedné osoby starší 18 let, pokud možno střízlivé…

- Ohniště opustit až poté, co je důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou – a je opravdu vychladlé. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé části a poryv větru je znovu rozdmýchá a roznese do okolí.