Volební program – Město

1. Zaměstnání v Ostravě – podpora městských společností a firem sídlících v Ostravě při zaměstnávání občanů Ostravy a klientů Úřadu práce

2. Podpora živnostníků a drobných podnikatelů v centru města – zrušení poplatků za pouliční reklamní poutače a letní zahrádky, finanční zvýhodnění nájmů nebytových prostor v centru, možnosti jejich prezentace v městských médiích

3. Parkování pro Ostravu – navrátit provoz všech veřejných parkovišť pod správu města Ostravy, sjednotit ceny parkovného, výstavba podzemního parkoviště v centru města

4. Veřejné WC v centru města – zřízení a provoz bezplatných veřejných záchodů pod správou města

5. Kultura a umění v centru – spolupráce a podpora městských divadel, činoherních klubů, katedry múzických umění a dalších uměleckých škol při realizaci produkce (ukázek) jejich děl a umění v centru města

6. Centrum on-line – zřízení bezplatné wi-fi sítě v centru města

7. MHD pro občany – zrušení tarifních zón a návrat k původní časové platností jízdenek včetně jejich cen, slevy pro starobní důchodce

8. Ovzduší pro Ostravu – pořízení „prachožroutů" do každého městského obvodu, zvýšení kropení silnic v letních měsících, úprava a výsadba zeleně v hustě zastavěných lokalitách a nejen tam

9. Cyklostezky napříč Ostravou – zřízení cyklostezek v chodníkových pásech, instalace laviček k odpočinku a stojanů pro kola po celém městě

10. Bazaly v rukou občanů – budeme prosazovat vypsání místního referenda, ať občané Ostravy sami rozhodnou, zda chtějí zachovat fotbalový stadion nebo zřídit další prázdné developerské projekty pro vyvolené

www.hnutiusvit.cz
E-mail: moravskoslezsky@hnutiusvit.cz
Facebook: www.facebook.com/hnutiusvitmoravskoslezskykraj