Geologické muzeum

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a je součástí jejího areálu v Ostravě - Porubě. Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po prof.   F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

Geologický pavilon plní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, všeobecně vzdělávací a popularizační funkci. Vedle vysokoškolských studentů a pedagogů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti.

V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

V současné době je zde ve dvaceti expozicích vystaveno přibližně 16 tisíc kusů exponátů. V depozitáři sbírek je pak uloženo a evidováno dalších více než 62 tisíc vzorků - více zde https://geopavilon.vsb.cz.

Rektorát VŠB, Ostrava-Poruba
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ