Keltičkova kovárna

Při staré silnici, vedoucí z Opavy do Polska, bydlil ve Slezské Ostravě kovář. Měl při břehu Ostravice proti Zámostní bráně skrovnou, chudou chaloupku a vedle ní podkovářskou dílnu (dnes je zde „Muzeum Keltičkova kovárna).

Muzeum Keltičkova kovárna je v domě z roku 1866, stropy jsou vystavěné v klenbě a takřka dnešní podobu provedl Anton Berner, Zamost Nr.2. Dům byl postaven na základech ještě staršího domu, podle posudku ještě před r.1700. Cihly jsou domácky pálené, klenba provedena s podpěrou.

Na tomto pozemku totiž stávala legendární Zamostská dvorská kovárna, ve které Jan Keltička (kolem r.1750) použil zdejší kamenné uhlí. Kovář Keltička byl národnosti „wasrpolské“ tj. „Slezan“.

V Zamostské dvorské kovárně rozžhavil v polovině 18. století železo – pro hraběcí rod Wilczků. Nalezené předměty z historické kovárny (kovové i nekovové), pocházejí z období 17. – 20 st. a návštěvník je nalezne v muzeu mezi jinými dalšími exponáty.

Počet návštěvníků muzea je limitován (regulován) a to do dvanácti osob. Za příhodného počasí je výklad společný před muzeem a následná prohlídka usměrněna ve skupinkách, za co se omlouváme.

Vstupné do muzea je od počátku dobrovolné, vhodné zejména pro školy, turisty a všechny milovníky historie. 

Návštěvu do muzea lze dohodnout na tel. čísle – 777194658 – a e-mail adrese muzeumkovarna@gmail.com

Více zde - http://keltickovakovarna.cz

Keltičkova 6, 710 00 Slezská Ostrava, Česká…
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ