Mladičká Božena Němcová byla na nátlak matky provdána ve svých 17 letech za Josefa Němce, o generaci staršího úředníka finanční stráže. Jejich manželství je popisováno jako neradostné. Co navzájem spojovalo Boženu Němcovou s jejím manželem Josefem? Co bylo příčinou konfliktů a nedorozumění? Jaký byl jejich vzájemný vztah s dětmi?

„Celé pásmo je ukázkou manželského rodinného života rodiny Němcových, které však neopomíjí literární tvorbu Boženy Němcové a připomíná i její stěžejní dílo Babičku. Je sestaveno z obsáhlé korespondence autorky, prokládané verši Františka Halase a doprovázené hudebními motivy z lidové i autorské tvorby,“ přibližuje literárně-dramatické pásmo Marcela Stehlíková z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Autorkou pořadu je Markéta Palowská, etnografka Ostravského muzea, která se dlouhodobě zabývá životem a dílem Boženy Němcové. V pořadu vystoupí například studenti Wichterlova gymnázia, Waldorfské základní a mateřské školy, Ostravského muzea, Divadla Devítka, Miniscény Bez pódia, Masarykovy univerzity v Brně či Národního divadla moravskoslezského.

Po skončení pořadu se uskuteční beseda s návštěvníky a Markéta Palowská přítomné seznámí s posledními zajímavostmi týkajícími se života Boženy Němcové, spisovatelky, která předběhla svou dobu.