Kde: Jurečkova 1750/9, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Web: www.gvuo.cz 

Galerie byla do těchto prostor umístěna od svého počátku a od 60. let 20. století se zaměřila na rozsáhlou akviziční činnost a postupně rozšiřovala své sbírky výtvarného umění, které v současnosti čítají přes 20 000 děl.

Kvalitou sbírek se Galerie výtvarného umění v Ostravě přiřazuje k pětici nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice a získává tak nadregionální význam.

Návštěvníci zde mohou vidět jak stálé expozice, tak krátkodobé výstavy děl různých autorů.

Aktuálně je GVUO uzavřena!

V měsících květen až září se koná rozsáhlá rekonstrukce střechy Domu umění, GVUO. Památkově chráněná budova letos oslaví 93 let, a proto jsou některé úpravy jejího zevnějšku nezbytné. Po dobu rekonstrukce bude Dům umění, GVUO pro veřejnost uzavřen.

Aktuální informace o rekonstrukci jsou prezentovány na sociálních sítích Facebook a Twitter.