Kdy: do 30. března
Kde: NPÚ, Odboje 1, Moravská Ostrava

Zvláštní pozornost si zaslouží unikátní soubor středověkého skla z odpadní jímky z Masařské ulici. Návštěvníci uvidí také několik reprezentativních souborů renesančního skla z jímek na parcelách poblíž Horního a Dolního náměstí v Opavě.

„Soubor středověkého skla z odpadní jímky v ulici Masařské v Opavě obsahoval na tisíce zlomků dutého skla. Minimálně devadesát číší českého typu, dvě číšky a láhev vyrobené zřejmě v benátských sklárnách. Tak početný soubor jednoho typu skleněných nádob je zcela unikátní a nemá v zemích Koruny české obdobu,“ říká jedna z kurátorek výstavy Hedvika Sedláčková.

Komentovaná prohlídka výstavy se uskuteční ve středu 22. ledna v 16.30 hodin ve výstavním sále ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. Další pak 19. března v 16.30 hodin.

Výstavu lze navštívit v pracovních dnech od 9 do 17 hodin, a to až do 30. srpna 2020.