Kde: Krmelínský kopec
Kdy: v sobotu 28. září v 14 hodin
Za kolik: zdarma

Sraz horolezců je v základním táboře v restauraci na Benátkách. Slavnostní zahájení, za přítomnosti lašského krále Zdeni Viluše I., bude v 14 hodin, samotný výplaz odstartuje ve 14.30 hodin a bude mít několik zastávek než se účastníkům podaří zdolat Krmelínský kopec. Předpokládaný návrat do základního tábora je v 16 hodin, kde dojde k zpětné aklimatizaci.