Kde: Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice
Za kolik: od 130 Kč
Kontakt: +420 702 187 688

Pod Dolní oblast Vítkovic spadá také Multifunkční aula Gong a její galerie, U6 - malý svět techniky a Landek park s největší expozicí hornictví v České republice. Světově unikátní areál, kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo.

Teď se industriální komplex změnil na jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum s nadregionálním dosahem. Dennodenně slouží malým i velkým obyvatelům Ostravy i turistům ze všech koutů světa. Skipovým výtahem se jezdí na vrchol vysoké pece č. 1, v aule Gong v někdejším plynojemu probíhají odborné konference, mezinárodní kongresy nebo koncerty a v Malém světě techniky U6 si hrají děti i jejich rodiče.

V areálu se také nachází Velký svět techniky, který ukazuje vědu a techniku jako zábavnou hru, a také kulturní čtvrť Hlubina lákající nejen hudebníky a kapely, ale také sochaře, grafiky, vizuální umělce, milovníky hudebních koncertů a jiných kulturních akcí.

Více na www.dolnivitkovice.cz