Aktuálně v areálu MNO pokračuje mimo jiné modernizace pavilonu E a před ním se rozjíždí stavba parkovacího domu, mnoho dalšího je však v této desetiletce ještě v plánu. Ostrava si na nutnou modernizaci špitálu, který podle některých v rámci zdravotnické péče v Ostravě pokulhává, vyčlenila balík – a spořit bude dál.

Práce probíhají průběžně, tudíž se z něj už i notně ukrajuje, aktuálně je tak ve fondu pro rozvoj MNO uloženo přes 423 a půl milionu korun a další stamiliony průběžně přibudou. Vše tak, aby pečlivě připravovaný scénář modernizace nemocnice v závislosti na vyhotoveném generelu nic neohrozilo. Koalice, opozice i občané vědí, že posun nemocnice na další úroveň je alfa a omega pro celou Ostravu.

Co se děje a co se chystá

„Modernizace nemocnice je připravována a realizována v návaznosti na dříve dlouhodobě nastavené priority. V letošním a v následujícím roce bude pokračovat modernizace pavilonu E a stavba parkovacího domu s lékárnou, v letošním a příštím roce probíhá také modernizace tepelného hospodářství, mimo jiné za účelem energetických úspor, a dále veřejného osvětlení v areálu,“ popisuje mluvčí města Gabriela Pokorná aktuální práce. V rámci celkové modernizace, která má trvat do roku 2030, zmínila i další klíčové body pro nejbližší čtyři až pět let.

Senátorské volby 2022 v Ostravě, kandidáti Liana Janáčková, Zdeněk Nytra (vpravo nahoře), Patrik Hujdus (vlevo dole) a Peter Harvánek.
Boj o senátní křeslo v Ostravě: Železná Lady, její učeň, hasič i Cattani

„V tomto období právě začíná stavba nové hyperbarické komory, která potrvá asi do poloviny roku 2024. Navazovat bude výstavba připravovaného urgentního příjmu a výstavba nového bloku s centrálními operačními sály. Práce jsou nastavovány tak, aby byl zajištěn maximálně možný plnohodnotný provoz nemocnice,“ uvedla Pokorná. V mezičase se má pokračovat v modernizacích stávajících pavilonů, například lůžkových stanic v pavilonu H1 a H2 či v zavádění informačního systému podle priorit Městské nemocnice Ostrava.

Zejména centrální operační sály, v harmonogramu modernizace jen hudba blízké budoucnosti, jsou pro nemocnici palčivé téma. „Problém centrálních operačních sálů, jehož odstranění považujeme za zásadní, zůstává nadále neřešen,“ říká ředitel MNO Petr Uhlig, který je druhým nejdéle sloužícím ředitelem této nemocnice. Do funkce nastoupil před šesti lety ve chvíli, kdy reputace nemocnice byla bídná a stíhalo ji několik skandálů včetně stávkové pohotovosti. V lékařských i manažerských kruzích si za roky práce vysloužil velké uznání.

Hendikep ředitel odmítá

Proces modernizace nemocnice si ale ještě netroufá hodnotit. „V tuto chvíli je jakékoliv hodnocení předčasné, probíhá teprve studie proveditelnosti revitalizace Městské nemocnice Ostrava, jejíž vyhotovení zadal náš zřizovatel, město Ostrava. Hotová je již analytická část, pracuje se na části návrhové,“ krotí všechna vyjádření o modernizaci a stavbě dalších objektů Petr Uhlig. Podstatné pro nemocnici je, že se blíží ke konci první etapa rekonstrukce klíčového objektu – pavilonu E. „Jako první se do nového přestěhují chirurgie a ARO, a následně bude zahájena druhá část modernizace.“

KSČM a ČSSD už nejsou v kurzu aneb Kdo kandiduje do zastupitelstev na Ostravsku

Že by „jeho“ nemocnice měla být popelkou mezi ostravskými zařízeními, jak zaznělo na představeních volebních programů některých stran a hnutí, Petr Uhlig odmítá. „To si nemyslím, za posledních zhruba pět let jsme ve spolupráci s městem část nemocnice již zrekonstruovali a další investiční akce pokračují. Přístrojově jsme taktéž úplně jinde než před pár lety. Každý rok investujeme do přístrojové techniky kolem 100 milionů korun, což znamená, že po 10 letech zcela obnovíme naši techniku,“ podotýká ředitel, podle něhož se nemocnice zejména na menších odděleních potýká s nedostatkem personálu. Klíčové podle něj bude pochopení jiných požadavků nastupující generace lékařů.

Krajská nemocnice Fifejdy?

S jeho pochopením se však nesetkávají proklamace koalice SPOLU, která chce otevřeně prosadit změny ve vlastnických strukturách MNO. „Měla by se stát součástí krajské sítě nemocnic. Pro město by to znamenalo obrovskou finanční úsporu, kterou bychom mohli využít pro další rozvoj města. I z čistě odborného hlediska to dává smysl, protože by se tato nemocnice včlenila do fungujícího krajského zdravotního systému a vhodně by ho svými službami doplnila,“ míní lídr uskupení Jan Dohnal.

 „Příliš mi to nedává smysl,“ kontruje Petr Uhlig. „Dokud bude roztříštěné řízení ostravského zdravotnictví, jako je tomu nyní, budeme si nadále konkurovat, každý subjekt bude hájit své zájmy a bude přetrvávat nerovnoměrné rozdělení péče o ostravské a krajské pacienty,“ říká ředitel. Na mysli má skutečnost, že Fakultní nemocnice Ostrava patří pod ministerstvo zdravotnictví, Vítkovickou nemocnici vlastní soukromá společnost Agel a nemocnice na Fifejdách je městská.

„Přechodem MNO pod kraj by se toho v péči o naše pacienty příliš nezměnilo. Prospělo by jim sjednocené řízení jednotlivých subjektů namísto konkurence a také vzájemná spolupráce,“ je přesvědčen Uhlig. O čem ve vztahu k Městské nemocnici Ostrava budou u voleb přesvědčeni voliči?

ANKETA

Kde vidíte budoucnost Městské nemocnice Ostrava?

Tomáš Macura (ANO)

Primátor Ostravy Tomáš Macura, říjen 2018.Tomáš Macura.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň
MNO zůstane městskou nemocnicí, tedy příspěvkovou organizací Ostravy. O jiných scénářích neuvažujeme. Budeme pokračovat v její komplexní modernizaci na základě aktualizovaného generelu rozvoje. Finanční náročnost překračuje 10 miliard a časová osa 15 let. Aktuálně se provádí rekonstrukce pavilonu E2, stavba parkovacího domu a modernizace energetiky a osvětlení. Na tyto investice naváže hyperbara, nový urgentní příjem a blok s operačními sály. Další objekty budou následovat.

Andrea Hoffmannová (Piráti)

Andrea Hoffmannová.Andrea Hoffmannová.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň
Městskou nemocnici považujeme za klíčovou součást zdravotní infrastruktury města. Areál nemocnice nyní prochází postupnou modernizací, která je plánována na několik let dopředu. V modernizaci dle generelu včetně modernizace přístrojového vybavení chceme pokračovat. Jsme proti prodeji či převodu nemocnice, protože chceme mít přímý vliv na zlepšování kvality péče a tím vytvářet zdravou konkurenci pro ostatní zdravotnická zařízení v Ostravě.

Jan Dohnal (SPOLU)

Místostarosta Ostravy-Jihu Jan DohnalJan Dohnal.Zdroj: Gabriela Gödelová
Městská nemocnice Ostrava by se měla stát součástí krajské sítě nemocnic. Pro město by to znamenalo obrovskou finanční úsporu, kterou bychom mohli využít pro další rozvoj města. Nemocnice by se včlenila do fungujícího krajského zdravotního systému a vhodně by ho svými službami doplnila. Ostrava by tak mohla získat po FNO další špičkové zdravotnické zařízení, které není schopna ze svých prostředků vybudovat a provozovat. Do případného převodu nemocnice ji budeme dál modernizovat a rozvíjet.

Lukáš Semerák (Ostravak)

Tisková konference politické strany Ostravak, 31. května 2022 v Ostravě. Lukáš Semerák.Lukáš Semerák.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň
Není nic důležitějšího než lidské zdraví. Kvalitní a dostupná lékařská péče je vizitkou města. Nezapomínejme, že fifejdská nemocnice nám tolik pomohla třeba během covidu. Nejen proto nechápu současné macešské chování města, které marnotratně utápí stamiliony korun v luxusních projektech, nemocnici přehlíží a investuje do ní pouze námi naspořené prostředky. Je nutné navázat na naši aktivitu, přestat kličkovat, zajistit opravu, přispět k personální stabilitě a dofinancovat ji.

Martin Juroška (Ostravská levice – KSČM a nezávislí kandidáti)

Martin JuroškaMartin Juroška.Zdroj: Archiv Deníku
Nemocnice musí procházet průběžnou modernizací. To se postupně děje, je to správné a mělo by se to dít i dál.

Petr Kajnar (ČSSD a LEČO)

ČSSD a LEČO - lídrem je Petr Kajnar.Petr Kajnar.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček
Městská nemocnice byla postavena téměř před dvěma sty lety z peněz ostravských občanů a nebudeme nikdy souhlasit, aby byl vlastníkem někdo jiný než město. Je důležitým článkem v solidárním systému českého zdravotnictví. Modernizace nemocnice probíhala průběžně, postavili jsme mimo jiné radiologické centrum a investice do nemocnice musí pokračovat. Nedělali jsme a nebudeme dělat takové chyby, aby nebylo tři roky před nemocnicí kde zaparkovat.

Peter Harvánek (SPD)

SPD a její lídr Peter Harvánek.Peter Harvánek.Zdroj: se souhlasem Petera Harvánka
Městská nemocnice si svou tradicí zaslouží modernizaci nejen areálu, ale hlavně ekonomickou stabilitu tak, aby nebyla ohrožena privatizací. Město by mělo investovat nejen do technického vybavení, ale také hlavně do zdravotníků. Město by mělo zajistit rozvoj žádaných specializovaných oborů, jako je neurochirurgie, dětská chirurgie, ortopedie, alergologie, aby se zkrátily objednací doby a tím zlepšila nejen kvalita, ale hlavně dostupnost těchto služeb.

SLOVO REPORTÉRA: Proč právě městská nemocnice?

Petr JiříčekPetr JiříčekZdroj: Jiří ZerzoňMůžeme se bavit o kulturních i sportovních stáncích a akcích, o tom, jak krásné či ošklivé město je a co lze udělat pro jeho další rozvoj, třeba kam rozšířit kanalizaci, ale základním kamenem by měla být dostupná a kvalitní zdravotní péče. A obzvlášť pokud se bavíme o městské nemocnici třetího největšího města v zemi.

A že debata ohledně nemocnice na Fifejdách opravdu je živá. Jedni srovnávají její konkurenceschopnost v rámci městských špitálů, další její personální nedostatek a obsazení a jiní rovnou řeší, kdo by ji měl provozovat.

To vše v období, které pro nemocnici za bezmála 125 let od jejího dokončení bude jedno z nejklíčovějších…

Petr Jiříček, reportér Moravskoslezského deníku