„Tato situace se dala předpokládat. V obecné rovině je zřejmé, že po dvou letech omezeného konání velkých společenských akcí a omezení pohybu občanů se i vývoj kriminality vrací na úroveň takzvané doby předcovidové,“ uvedl ředitel ostravské policie Antonín Řezníček, který zdůraznil, že nedochází k žádným výkyvům či mimořádným situacím souvisejícím s aktuální nepříznivou ekonomickou situací.

„Přes zhoršující se ekonomickou situaci se vývoj trestné činnosti nevymyká běžným standardům na územích v působnosti Městského ředitelství Policie ČR Ostrava,“ uvedl Antonín Řezníček, podle kterého je situace stabilizovaná i v jednotlivých ostravských lokalitách.

Krádeže a razie

„V rámci porovnání jednotlivých částí Ostravy mohu konstatovat, že v žádném místě neevidujeme extrémní nárůst majetkové kriminality,“ řekl Antonín Řezníček a dodal: „Na území města Ostravy je bezpečnostní situace na velmi vysoké úrovni, a to hlavně díky spolupráci s Magistrátem města Ostravy, jednotlivými úřady městských obvodů, nadstandardní spolupráci s Městskou policií Ostrava a dalšími subjekty, jakými jsou například Dopravní podnik Ostrava a velká nákupní centra.“

Co se týká takzvané drobné kriminality, která však lidi trápí nejvíce, zde došlo k mírnému nárůstu kapesních krádeží, krádeží kol či vloupání do obchodů. Ubylo naopak vloupání do zaparkovaných aut, kterých policisté za letošní pololetí řešili 250, což je o téměř čtyřicet případů méně než vloni.

Zásluhu má na tom i několik jarních razií, po kterých skončila za mřížemi řada zlodějů. Byl mezi nimi například sedmatřicetiletý muž, který od února řádil zejména v Ostravě-Zábřehu, objevil se však i v Porubě, Hrabůvce nebo centru Ostravy. Policisté mu prokázali bezmála dvacet vloupání. Také další dopadení nepoctivci měli na svědomí desítky případů.

Policistům se během letošního roku podařilo zadržet i několik zlodějů kol. Zatím největším úlovkem se pochlubili letos v srpnu.

V garáži v Ostravě-Hrabové našli velké množství kradených bicyklů a dalších věcí. Zadrželi muže a ženu, kterým zlomila vaz poslední krádež, při níž na zahradě rodinného domu vzali robotickou sekačku. Netušili, že je vybavena GPS lokátorem a její polohu lze kontrolovat přes aplikaci v mobilním telefonu. Signál přivedl majitele a policisty až do garážového komplexu.

Pomoc a spolupráce

Spolupráce s lidmi, ať již okradenými, svědky, nebo těmi, kteří pachatele poznají na v médiích zveřejněných kamerových záběrech, výrazně pomáhá policistům při objasňování zločinů.

„Velmi oceňujeme spolupráci s občany města při oznamování trestné činnosti, kdy dobře poskytují popis pachatele a vzhledem k velmi krátkým dojezdovým časům prvosledových hlídek se nám daří zadržet pachatele na místě činu, nebo na základě jeho popisu v blízkém okolí. Na ztotožnění neznámých pachatelů, a tím pádem jejich rychlejšího dopadení a objasnění skutků, mají také velký podíl kamerové systémy, kterými jsou vybaveny jak hromadné dopravní prostředky, tak některá místa napříč celou Ostravou,“ uvedl ředitel ostravské policie.

Díky kamerám a následné reakci veřejnosti se letos podařilo policistům a strážníkům dopadnout nejen řadu zlodějů, ale také lupičů, násilníků a sexuálních predátorů, které v ulicích zachytily kamery. Těch jsou v Ostravě stovky a pokrývají velkou část města.

K TÉMATU: Ostravští policisté nyní řeší i početní stavy, zacílit chtějí na středoškoláky
„V současné době probíhá generační obměna u Policie České republiky a na to reaguje náborová kampaň policejního prezidia. Na území města Ostravy bychom se chtěli cíleně zaměřit na absolventy středních škol, kdy lze předpokládat, že mají vztah k zdejšímu regionu, a tím získat nové policisty pro celoživotní zaměstnání,“ uzavřel Antonín Řezníček.

OSTRAVA Z POHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE

ROZHOVOR

V Ostravě v současné době slouží více než 630 strážníků. Podle ředitele Městské policie Ostrava Miroslava Plačka jich schází téměř padesát. I přesto se ochráncům zákona daří situaci zvládat.

Jak byste zhodnotil aktuální bezpečnostní situaci v Ostravě?
Aktuální bezpečnostní situaci hodnotím jako stabilizovanou. Tento stav přisuzuji jednak velmi dobré práci strážníků při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a rovněž velmi dobré a úzké spolupráci s Policií České republiky, ostatními složkami integrovaného záchranného systému a jednotlivými samosprávami.

Projevila se nějakým způsobem zhoršující se ekonomická situace ve společnosti?
Ze statisticky sledovaných ukazatelů nám vyplynulo, že od ledna do července došlo v porovnání se shodným obdobím předchozího roku k nárůstu počtu drobných krádeží, a to téměř o dvě stě skutků.

Jste připraveni na to, že pokud se bude ekonomická situace dále zhoršovat, může se to odrazit v nárůstu kriminality?
V současné chvíli nedokážu předvídat, jak se bude vyvíjet kriminalita a bezpečnostní situace v našem městě v návaznosti na zhoršující se ekonomickou situaci. Věřím ale, že pokud by tato situace nastala, jsme připraveni ji zvládnout.

close Strážníci v ulicích města Ostravy. Ilustrační foto. info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Strážníci v ulicích města Ostravy.  Kterým lokalitám nyní věnujete zvýšenou pozornost?
Pozornost věnujeme sociálně vyloučeným lokalitám. V nich využíváme i pomoc asistentů prevence kriminality.

Kde se vám podařilo situaci zlepšit?
Lokalitou, ve které se podařilo situaci výrazně zlepšit, je Hlavní třída v Porubě. Občany Poruby tam delší čas trápily problémy s osobami bez přístřeší, které znečišťovaly veřejné prostranství, konzumovaly alkohol na veřejnosti a obtěžovaly občany.

Co je v současné době největší problém?
V současné chvíli nás nejvíce trápí poškozování sdílených jízdních kol Nextbike. Této problematice aktuálně věnujeme zvýšenou pozornost a na jejím řešení úzce spolupracujeme s Policií České republiky a se zástupci společnosti Nextbike.

Čím byste se rád pochlubil?
Radost mám z řady preventivních projektů, které se nám daří realizovat ve spolupráci se statutárním městem Ostravou. Prevenci zaměřujeme zejména na dvě nejvíce ohrožené skupiny, a to děti a seniory. Rovněž se nám daří rozšiřovat počet kamer ve městě, které přispívají ke zvyšování pocitu bezpečí občanů našeho města a předcházení páchání trestné činnosti.

Co by městské policii v současné chvíli nejvíce pomohlo?
Aktuálně by nejvíce pomohlo doplnění početních stavů strážníků, čemuž se věnujeme velmi intenzivně. Máme řadu finančních a jiných benefitů, kterými motivujeme zájemce o práci strážníka. Situace ale není jednoduchá. Ostatně obdobně je tomu i u jiných městských a obecních policií i u ostatních ozbrojených sborů.

Kolik strážníků vám schází?
Aktuálně v řadách Městské policie Ostrava slouží 634 strážníků. Doplnit bychom potřebovali 46 strážníků. K 1. září jsme otevřeli kurz pro nové strážníky. Naším cílem je i udržení zkušených zaměstnanců. Těmto déle sloužícím zaměstnancům nabízíme kromě standardních benefitů i stabilizační finanční příspěvky.

KOMENTÁŘ SOCIOLOGA: Vliv ekonomického vývoje na kriminalitu. Co můžeme čekat?
Řada lidí s obavami hledí na současnou nepříznivou ekonomickou situaci a nijak růžové prognózy týkající se dalšího zdražování a inflace. Může to nějak ovlivnit kriminalitu?
close Petr Kupka. info Zdroj: Rodinný archiv/se svolením Petra Kupky zoom_in Petr Kupka. „Vztah mezi socioekonomickými faktory a kriminalitou je mnohem komplikovanější, než se může na první pohled zdát. Jedním z faktorů je například délka zhoršené ekonomické situace státu. Zatím jsme ve fázi, kdy nikdo neví, jak dlouho nastalá situace bude trvat a jak se rostoucí ceny energií, potravin a inflace promítnou do každodennosti lidí a způsobu jejich obživy,“ uvedl Petr Kupka z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, který se mimo jiné zaměřuje na kriminalitu a organizovaný zločin.
Podle Petra Kupky by se případný nárůst kriminality dotkl spíše chudších obyvatel. „Obecně je možné říci, že se obětí trestné činnosti stávají spíše chudí lidé ve městech. Ti se obvykle pohybují častěji ve veřejném prostoru a mají menší kapacitu chránit sebe i svůj majetek. To by byli také ti, kterých by se nárůst kriminality dotkl nejvíc,“ dodal Petr Kupka, který však nesdílí obavy z toho, že by se lidé, jež se mohou dostat do finančních problémů, ve velkém vydávali na dráhu zločinu. 
„Je třeba říct, že většina lidí nepáchá trestnou činnost ani při závažnějších socioekonomických otřesech způsobujících nezaměstnanost nebo propad životní úrovně. Je však možné, že frustrace spojená se socioekonomickými problémy mohou zvýšit citlivost obyvatel vůči jakýmkoliv odchylkám od pociťovaného normálu, a tak mohou ohlašovat policii i jednání, které by za jiných okolností bylo nenahlášeno. Kriminalita může být v takových případech jen zástupným problémem,“ řekl Petr Kupka, podle kterého je ve hře více faktorů, jež lidé mohou vnímat.
„Záleží také na tom, jestli se obecní policie nebo Policie ČR bude na nějaký typ jednání více soustředit, jiný upozaďovat a také, jaký význam kriminalitě připíšou média a politická reprezentace,“ vysvětlil Petr Kupka, který zmínil i nadcházející komunální volby. „Blíží se komunální volby a vyprávění o zločinu v nich představuje rituál mnoha politických kandidátů, nehledě na to, jestli kriminalita stoupá, klesá, kdo ji páchá nebo kdo je jí zasažen," uzavřel Petr Kupka.

OHLÉDNUTÍ: Výbuch drogové varny Hrabůvce přiměl lidi v celé Ostravě k obezřetnosti

close Vchod domu, v němž došlo k výbuchu, je stále neobyvatelný. info Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch zoom_in Snímek domu, v němž došlo k výbuchu. Některé byty jsou stále neobyvatelné. V minulých dnech padl u Krajského soudu v Ostravě rozsudek nad mužem, který vloni v únoru způsobil mohutný výbuch varny v domě v Provaznické ulici v Ostravě. Soud mu vyměřil čtrnáct let žaláře. Kamarád, kterému byt patřil, dostal tři roky. Od vařiče dostával „nájemné“ v podobně části vyrobeného pervitinu.

Po výbuchu policisté apelovali na lidi, aby při sebemenším podezření na výrobu drog zavolali na tísňovou linku. Charakteristický je zejména zápach na chodbě.

Od té doby se ostravským policistům podařilo odhalit řadu varen. Letos takto „vyhmátli“ laboratoř v domě v Ostravě-Porubě. Možné tragédii zabránil všímavý nájemník, jenž ucítil silný zápach acetonu naznačující, že by se někde mohly vyrábět drogy. Neváhal a ihned vytočil tísňovou linku policie. A udělal dobře.

„Policisté po oznámení vyjeli na místo, aby věc prověřili. Už při vstupu do domu cítili silný zápach po chemikáliích, proto ihned zavolali posilující hlídky a kolegy z kriminální služby a vyšetřování,“ vzpomínala Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že na výzvy k otevření bytu nikdo nereagoval.

„Jelikož na místě bylo podezření z možné exploze z důvodu neodborné manipulace při výrobě drog, došlo k násilnému vstupu do bytu,“ dodala Michalíková. Uvnitř policisté zadrželi dvě osoby – jedenačtyřicetiletého muže a o deset let mladší ženu. Při následné prohlídce našli mimo jiné chemikálie určené k výrobě pervitinu, velké množství léků, digitální váhu a laboratorní techniku.