BŘETISLAV UHLÁŘ Ostrava/ Sobotním večerním koncertem v Domě kultury města Ostravy vyvrcholil festival Ostravské dny 2007.

Jeho první část patřila Ostravské bandě - mezinárodnímu orchestru, který byl založen jako rezidenční orchestr festivalu už na jeho minulém bienále a na špičkové úrovni provozuje soudobou hudbu a hudbu druhé poloviny minulého století. Vedle Available Forms I legendárního skladatele newyorské školy Earle Browna pod vedením Petra Kotíka se publiku představila mladá polská skladatelka Paulina Zalubska. „Její koncert pro altový saxofon a orchestr Impression dirigoval Ondřej Vrabec. Poté zazněl jeden z nejnáročnějších koncertů hudby minulého století, Koncert pro housle a orchestr Gyorgyho Ligetiho.

Téměř nadlidský výkon v něm podala houslistka Hana Kotková a Ostravská banda v čele s německým dirigentem Rolandem Kluttigem,“ nadšeně glosovala vystoupení Renáta Spisarová, výkonná ředitelka Ostravských dnů 2007. „Ovace nadšeného publika, které má díky Ostravským dnům v České republiece jedinečnou možnost seznámit se s artificiální soudobou hudbou, nebraly konce. Ze zcela jiného světa se pak v druhé části večera vynořila jednoaktová opera Mortona Feldmana na text Samuela Becketta Neither. To už k notovým pultům nastoupila zkušená Janáčkova filharmonie Ostrava, aby pod vedením dalšího německého dirigenta Petera Rundela provedla dílo, které u nás ještě nikdy nezaznělo a zřejmě dlouho nezazní. Opera je postavena na jediné zpěvačce, ta v neuvěřitelných výškách zpodobňuje s orchestrem snovou vizi Beckettova „nepopsatelného domova“. Mladičká Martha Cluver z New Yorku se s tímto hodinovým dílem seznámila teprve nedávno a zastoupila tak onemocnělou Piiu Komsi. Publikum svým výkonem fascinovala. Ten podpořila vizualizací Pamela Hunter ze Švýcarska - na obrovském plátně za osmdesátičlennou filharmonií byly souběžně promítány filmové záběry, většinou natočené v zákoutích ostravského Domu kultury města Ostravy během zkoušek,” charakterizuje nadšeně sobotní koncert Kristýna Zelinska z Ostravského centra nové hudby.

„Díky pečlivému a velmi originálnímu výběru skladeb (uměleckým ředitelem a dramaturgem festivalu je skladatel, dirigent a flétnista Petr Kotík) jsme mohli v rámci patnácti koncertů poslouchat stěžejní díla druhé poloviny dvacátého století a také opusy nejsoučasnější. Hrála se díla Cage, Feldmana, Saariahy, Wolffa, Stockhausena, Luciera, Komorouse, Weilla, Kotíka, Niblocka, Lachenmanna a dalších.

První objednávku hlavního pořadatele Ostravských dnů - Ostravského centra nové hudby - získal mladý český skladatel Miroslav Srnka,” dodává Renáta Spisarová.

Téměř sto kompozic zaznělo mnohokrát v mistrovském provedení-za jeden z vrcholů festivalu byl považován výkon newyorského FLUX Quartetu nebo berlínského Sonar Streich Quartetta, účinkování Ostravské bandy, noční recitál belgického klavíristy Daana Vandewalleho, vystoupení violoncellisty Charlese Curtise. hobojisty Viléma Veverky, už zmíněné houslistky Hany Kotkové, tubisty Robina Haywarda, kontratenoristy Stevena Foxe a sopranistek Gayly Morgan a Marthy Cluver. Ostravské dny 2007 se také letos vydařily a přinesly řadu podnětů.