Jiří Kráčalík prezentuje na současné výstavě fotografií nazvané Dotknout se hory své převážně už starší, veřejnosti známé snímky, které pořídil na svých turistických cestách po horských masivech v Evropě, ale také v Asii. „Výtvarnou fotografií s horskou tématikou se zabývám od roku 1975, kdy jsem postupně uspořádal desítky samostatných výstav a na dalších jsem se podílel,“ říká Jiří Kráčalík, který má na svém kontě už řadu atraktivních turistických výprav za horskými masivy. Jeho snímky jsou spíše obrazovým dokumentárním svědectvím při zachycení atmosféry mezi horskými velikány.

Jana Hochmannová doprovodila Kráčalíkovy snímky poetickými verši, které dokumentují její zájem o přírodu. Současná prezentace obou autorů připomíná jejich společnou akci, která se uskutečnila téměř před dvaceti lety v Domě kultury města Ostravy pod téměř stejným názvem. Mezitím Jana Hochmannová napsala svou básnickou prvotinu Právě Tobě, dále sbírku Něžnosti (spolu s Břetislavem Uhlářem). V posledních letech věnuje téměř veškerý volný čas meditacím a relaxacím, kdy také napsala knihu Tady a teď, aneb Co dělat, aby nám bylo hezky.

Zatím poslední knížečky nazvala Paprsky Tvého světla, kterou doplňují fotografie Jiřího Kráčalíka a Šťastné a veselé Vánoce s ilustracemi Jindřicha Oleše. Jejím přáním je navštívit Indii, aby mohla poznat místa a kořeny skutečné meditace. „S Jirkou Kráčalíkem se znám už dlouhá léta. Je někdy sice hektický v tom, jak připravuje jednotlivé akce, ale jeho snímky se mi líbí, uklidňují mě a mohu při nich dokonce také relaxovat,“ říká Jana Hochmannová o práci svého kolegy, s nímž se představuje na současné výstavě.

„Jana má zase cit pro moje krajiny a dovede je pojmenovat velice lyricky, což se mi líbí,“ tvrdí na oplátku Jiří Kráčalík. S přípravou jejich výstavy si pořádně máknul její kurátor akademický malíř Vladimír Neuwirt. Tu ve Mlejně dnes v podvečer zahájí herec činohry Národního divadla moravskoslezského Vladimír Polák a na vernisáži vystoupí také skupina Camara.