Vústřední roli bude historik Marek Zágora a sním Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky. Bohatě iluminovaný rukopis italského původu pochází ztřicátých až čtyřicátých let 14.století. Je významným dokladem překladu české veršované Kroniky tak řečeného Dalimila do latiny.

Přednáška představí celý „zlomek“, který zachycuje českou historii očima italských iluminátorů. Přiblíží také všechny panovníky vrukopise vyobrazené, tedy Svatopluka, svatého Václava, Oldřicha a Břetislava.

Umělecký skvost zakoupila vroce 2005vPaříži pražská Národní knihovna za 10milionů korun. Přednáška začíná ve Fiducii v18hodin.