Výstavu pořádají Salesiáni Dona Bosca v Ostravě a zájemci si ji budou moci prohlédnout až do konce ledna.

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Bosca, SDB) je kongregace v katolické církvi která se věnuje výchově mládeže. S tímto účelem saleziáni provozují řadu středisek mládeže a podobných aktivit. Pracují ve většině zemí světa. V českých zemích zahájili saleziáni činnost v roce 1927 ve Fryštáku u Holešova. Dnes působí na 18 místech naší vlasti. Zakladatelem saleziánů je italský kněz Jan Bosco (1815 až 1888). Podrobnosti najdete na www.sdb.cz
ŠTĚPÁN TROCHTA je považován za druhou nejvýznamnější osobnosti českých saleziánských dějin. Narodil se v roce 1905 a vyrostl ve Francově Lhotě na Valašsku. V roce 1923 odjel do Itálie, kde se připravovali budoucí čeští saleziáni. V roce 1927 se vrací do vlasti, kde rozvinul mohutnou propagační činnost. Zpět v Itálii se stal na turínské královské univerzitě doktorem teologie a byl vysvěcen na kněze. Po návratu byl poslán, aby řídil stavbu domu a kostela v Ostravě. Během druhé světové války již působil v Praze. Za heydrichiády byl zatčen. Přesto se z vězení vrátil a od roku 1947 byl jmenován sedmnáctým litoměřickým biskupem. V roce 1951 byl internován ze své rezidence a k složení slibu věrnosti socialistické republice donucen. Za to jej režim „ocenil“ 25 lety vězení až do roku 1960. Návratu do své diecéze se dočkal až v roce 1968. Jeho jmenování kardinálem v roce 1969 nebylo zveřejněno. Po mnoha dalších utrpeních zemřel v roce 1974. Trochta byl mužem víry, modlitby a oběti. Tomu je věnována i výstava.