Na čtyřiadvaceti koncertech se představí špičkoví sólisté, dirigenti, ale také komorní tělesa a symfonické orchestry zdeseti zemí celého světa. „Vbohatém festivalovém maratonu klade dramaturgie tentokráte důraz na hudbu autorů 20.století, ale také opusy skladatelů nejsoučasnějších. Znamená to, že vprůběhu Janáčkova máje zaznějí díla Leoše Janáčka, Arama Chačaturjana, ale také opusy Ligetiho, Kotíka, Cartera, Messiaena, Kabeláče, Třeštíka, Dlouhého, ale nezapomínáme ani na odkaz klasiků minulých století jakými jsou jsou Bach, Beethoven, Weber, Dvořák a další,“ uvedl na středeční tiskové konferenci vOstravě Jaromír Javůrek, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj.

Podle jeho slov uslyší také letos festivaloví návštěvníci řadu špičkových umělců a těles. „Patří knim mladá houslistka Sophie Jaffé, absolventka Berlínské hudební akademie, která se představí ve festivalovém prologu vsólovém partu vChačaturjanovově Koncertu pro housle a orchestr za doprovodu Janáčkovy filharmonie pod taktovkou jeho šéf dirigenta Theodore Kuchara.

Kdalším osobnostem festivalu budou určitě patřit houslisté Hana Kotková, Ivan Ženatý, Pavel Šporcl, klavíristka Jitka Čechová, violoncellista Jiří Bárta, kytarista Pierre Laniau zFrancie, varhanice Kateřina Chroboková a mnozí další,“ dodává Javůrek.

Kvrcholům festivalu by mělo patřit vystoupení Drážďanské filharmonie na jejíž vystoupení se také už dnes velmi těší Gabriela Beňačková, prezidentka Janáčkova máje, hodně se očekává od koncertu, na němž se vzávěru festivalu představí Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Libora Peška sjedinečným houslovým virtuosem Shlomo Mintzem.

Na své si přijdou také letos milovníci alternativních žánrů na koncertu nazvaném Ozvěny zkamene, na němž vHornickém muzeu účinkují Alan Vitouš a František Raba se dvěma tělesy. Součástí Janáčkova máje je také řada doprovodných akcí, knimž patří výstavy Zbyňka Janáčka ve Výtvarném centru Chagall vOstravě a Jiřího Neuwirta vprostorách Janáčkovy konzervatoře a gymnázia. Předprodej vstupenek na festival už začal.

Bližší informace najdete na webbových stránkách www.janackuvmaj.cz.