Na čtyřiadvaceti koncertech se představí špičkoví sólisté, dirigenti, ale také komorní tělesa a symfonické orchestry z deseti zemí celého světa. „V bohatém festivalovém maratonu klade dramaturgie tentokráte důraz na hudbu autorů 20. století, ale také opusy skladatelů nejsoučasnějších. Znamená to, že v průběhu Janáčkova máje zaznějí díla Leoše Janáčka, Arama Chačaturjana, ale také opusy Ligetiho, Kotíka, Cartera, Messiaena, Kabeláče, Třeštíka, Dlouhého, ale nezapomínáme ani na odkaz klasiků minulých století jakými jsou jsou Bach, Beethoven, Weber, Dvořák a další,“ říká Jaromír Javůrek, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. „O festival je už nyní obrovský zájem. Vždyť od tiskové konference, na níž byl zveřejněn program neuplynulo ani deset dnů a objednávky vstupenek, většinou zasílané elektronickou poštou, se z počítačů na festivalovém sekretariátu jen hrnou,“ dodává Jaromír Javůrek. Jak nám sdělila za pořadatele Jaroslava Koňaříková, zatím zájemci projevují největší o závěrečný koncert Janáčkova máje, na němž vystoupí houslový virtuóz Shlomo Mintz. Ale těch skutečně hvězdných instrumentalistů bude také v tomto roce v moravskoslezské metropoli hodně. Rekordní hodnota objednaných vstupenek jedním z posluchačů zatím činá čtyři tisíce korun. Janáčkův máj přichází se zajímavou nabídkou: kdo si objedná vstupenky v hodnotě 2 500 korun a vyšíí obdrží jako prémii nedávno vydanou výpravnou publikaci Janáčkův máj, moravský hudební klenot. A těch muzikálních klenotů bude na festivalu opravdu mnoho.

„Patří k nim mladá houslistka Sophie Jaffé, absolventka Berlínské hudební akademie, která se představí ve festivalovém prologu v sólovém partu v Chjačaturjanovově Koncertu pro housle a orchestr za doprovodu Janáčkovy filharmonie pod taktovkou jeho šéf dirigenta Theodore Kuchara. K dalším osobnostem festivalu budou určitě patřit houslisté Hana Kotková, Ivan Ženatý, Pavel Šporcl, klavíristka Jitka Čechová, violoncellista Jiří Bárta, kytarista Pierre Laniau z Francie, varhanice Kateřina Chroboková a mnozí další,“ upřesňuje Javůrek. K vrcholům festivalu by mělo patřit vystoupení Drážďanské filharmonie na jejíž vystoupení se také už dnes velmi těší Gabriela Beňačková, prezidentka Janáčkova máje, hodně se očekává od koncertu, na němž se v závěru festivalu představí Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Libora Peška s jedinečným houslovým virtuosem Shlomo Mintzem. Na své si přijdou také letos milovníci alternativních žánrů na koncertu nazvaném Ozvěny z kamene, na němž v Hornické muzeu účinkují Alan Vitouš a František Raba se dvěma tělesy. Součástí Janáčkova máje je také řada doprovodných akcí, k nimž patří výstavy Zbyňka Janáčka ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě a Jiřího Neuwirta v prostorách Janáčkovy konzervatoře a gymnázia. Bližší informace najdete na webbových stránkách www.janackuvmaj.cz.