Zvířata stála dlouhou dobu mimo zorné pole studia dějin světa. Teprve v posledních dvou desetiletích se vše obrátilo a historici se začali zvířaty zaobírat, a to zejména ve vztahu k člověku. Středověk byl obdobím, které nám zanechalo velice bohaté prameny, jež o tomto vztahu vypovídají. Středověk o zvířatech velice intenzivně přemýšlel a středověké umění je bohatou pokladnicí nádherných „vyobrazení“, mezi nimiž nalezneme pestrou paletu zvířat od mouchy až po velrybu. Přednáška se pokusí přiblížit tento barevný a zároveň tajemný zvířecí svět.

Marek Zágora (nar. 1976 v Ostravě) je externím doktorandem katedry historie Ostravské univerzity, vystudoval učitelství pro střední školy. V současné době pracuje jako učitel na Gymnáziu a SOŠ v Orlové-Lutyni.