První z nich, umělecká vedoucí ostravské Hlubiny i její dětské líhně, Kateřina Macečková, připravila pořad dětských folklorních souborů s názvem Až já budu velký, až já budu velká. Dětské pořady patří na strážnickém festivalu k tomu nejhezčímu, a to platilo i letos. Malí zpěváčci a tanečníci mezi sedmi a patnácti lety z celé České republiky nejen zpívali a tancovali, ale i odpovídali moderátorce Dagmar Misařové na otázky, kdy budou velcí, čím by chtěli být, a kdo je jejich vzorem.

Mezi nejkrásnější okamžiky letošní Strážnice patřilo nedělní dopoledne s pořadem věnovaný jubilantovi Janku Rokytovi, který slaví v letošním roce sedmdesátiny. Rodák z Jasenné, který prožil většinu svého života v Ostravě jako umělecký vedoucí cimbálové muziky Technik a redaktor Českého rozhlasu Ostrava, poznamenal svou prací vývoj a rozvoj hudby nejen lidové. Zazpívat mu za to přišli všichni, které má rád on a kteří mají rádi jeho. Neplatí do samozřejmě doslova, všichni takoví by se na jedno jeviště rozhodně nevešli. V pořadu věnovaném Janu Rokytovi vystoupil on sám a jeho dva synové i snacha, a dále legendy folkloru: muzika Technik a muzika Martina Hrbáče, Jarmila Šuláková, František Okénka, Dušan Holý, Martin Hrbáč, Pavel Ptáček, a mnoho dalších muzikantů a zpěváků včetně osobností folklorního života ze slovenské Detvy, ale i z polského Zakopaného. Dlouholetý Rokytův přítel, stále velice vitální spisovatel Ludvík Vaculík nejen zazpíval, ale přečetl i zatím nepublikovaný fejeton věnovaný jubilantovi a Valašsku.

Několik tisíc diváků v závěru koncertu povstalo a poděkovalo všem účinkujícím dlouhotrvajícím potleskem, ocenilo jejich opravdové mistrovství.

LADISLAV VRCHOVSKÝ