„V tomto roce se ho zúčastní sochaři z mnoha zemí celého světa, kteří budou po dobu jednoho měsíce vytvářet svá díla v kameni přímo v areálu muzea u sochařského ateliéru,“ říká Martin Kuchař, sochař a manažer, jeden z iniciátorů sympozia, které si získalo už věhlas nejenom v České republice, ale také v zahraničí.

Podle jeho slov přijedou letos pod Landek Donald Buglass z Nového Zélandu, Salah Hammad z Egypta, Carmen Tepsan z Rumunska, Lugossy Lászlo z Maďarska, Janusz Czumaczenko z Polska, Radko Mačuha ze Slovenska a Českou republiku budou zastupovat Marie Horáková a Jaromír Švaříček.

Sochy vzniklé na letošním sympoziu poputují do dvou sochařských parků na Horním Dvoře v Těrlicku- Hradišti a některé zůstanou přímo v areálu Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích, tedy do parků, které jsou celoročně přístupné veřejnosti,“ dodává Martin Kuchař.

Pro umělce je připraven také doprovodný program, v rámci něhož se setkají s osobnostmi veřejného a kulturního života Moravskoslezského kraje. Měli by navštívit areál vysokých pecí v Třineckých železárnách, sfárají do některého ještě funkčího dolu Karvinského revíru.

„V průběhu sympozia se uskuteční výstava prací jeho účastníků v některé z ostravských galerií. Tak jako v minulých letech, tak i letos bude mít možnost široká veřejnost navštívít sympozium a přímo v akci uvidět sochaře z celého světa,“ informoval Martin Kuchař. Slavnostní zahájení sympozia Landek 2008 se uskuteční 15. srpna v 17 hodin v areálu Hornického muzea před restaurací Harenda, kde k dobré pohodě zahraje také ostravská hudební formace Moribundus.